HISTORIA - KARTKA Z KALENDARZA - 26 LISTOPADA

26 listopada 1335 roku w Wyszehradzie zapadł wyrok w sprawie sporu polsko – krzyżackiego o Pomorze Gdańskie i Kujawy.

Sąd arbitrażowy, w którym władcy Czech – Jan Luksemburczyk i Węgier – Karol Andegaweński, zdecydowali, że Kujawy i ziemia dobrzyńska mają zostać zwrócone królowi Polskiemu Kazimierzowi Wielkiemu, zaś Pomorze pozostanie przy Zakonie jako wieczysta jałmużna polskiego króla, był jednym z etapów na drodze do odzyskania utraconych przez Polskę ziem.

Dopiero pokój w Kaliszu między Królestwem Polskim a Zakonem Krzyżackim w 1343 roku ostatecznie potwierdził odzyskanie Kujaw i ziemi dobrzyńskiej oraz pozostanie Pomorza Gdańskiego po stronie Zakonu.

Warto podkreślić, że podczas zjazdu w Wyszehradzie doszło do podpisania 12 listopada bardzo ważnego porozumienia polsko-czeskiego. Jan Luksemburski zrzekł się tytułu króla Polski za cenę 20 tysięcy kop groszy praskich, w zamian za zrzeczenie się przez Kazimierza praw do księstw śląskich i mazowieckich.

Dla Kazimierza Wielkiego zjazd w Wyszehradzie stanowił nie tylko wyjście naszego kraju z izolacji, ale również wzrosła pozycja polskiego króla na arenie międzynarodowej.

Zdjęcie: Kazimierz III Wielki, autor: Marcello Bacciarelli (1731–1818), Zbiór Zamek Królewski w Warszawie, domena publiczna za Wikimedia Commons.