HISTORIA - KARTKA Z KALENDARZA - 25 STYCZNIA

25 stycznia 1939 roku minister spraw zagranicznych III Rzeszy Niemieckiej Joachim von Ribbentrop przybył do Warszawy, aby po raz kolejny przekonać rząd polski do współpracy i ustępstw na rzecz Niemiec. Podczas dwudniowej wizyty otrzymał stanowczą odpowiedź „Nie” od ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Józefa Becka. Ta odpowiedź przesądziła o losach Polski.

Przyjazd ministra spraw zagranicznych von Ribbentropa do Polski 25 stycznia 1939 roku nie był przypadkiem. Dzień później, 26 stycznia przypadała bowiem 5. rocznica zawarcia polsko-niemieckiego układu o nieagresji.

Warto dodać, że 5 stycznia 1939 roku Józef Beck spotkał się w Berchtesgaden z Adolfem Hitlerem, zaś 6 stycznia z ministrem von Ribbentropem, który powtórzył wszystkie dotychczasowe żądania wobec Polski, czyli przyłączenie Gdańska oraz linię kolejową i autostradę przez  tzw. „polski korytarz”. Wizyta 25-26 stycznia Ribbentropa w Warszawa miała na celu nie tylko powtórzenie niemieckich propozycji, ale minister spraw zagranicznych III Rzeszy próbował przekonać Polaków o korzyściach, jakie wynikną z ustępstw Polski na rzecz Niemiec.

Ribbentrop pomimo dwudniowej wizyty nie uzyskał niczego w Warszawie. Sytuacja w Europie już wkrótce zaogniła się. 14 marca Słowacja ogłosiła niepodległość, stając się satelitą III Rzeszy, a 15 marca Niemcy zajęli Pragę, zaś 22 marca zabrali Kłajpedę Litwinom.

21 marca w rozmowie z ambasadorem Rzeczypospolitej w Berlinie Józefem Lipskim minister Joachim von Ribbentrop ponowił żądania wobec Polski w sprawie Wolnego Miasta Gdańska i korytarza. 31 marca premier Wielkiej Brytania Neville Chamberlain udzielił Polsce jednostronnej gwarancji w sprawie zagrożenia Polski działania wojennymi. Te działania jednak nie uchroniły Polski przed eskalacją działań.

28 kwietnia 1939 roku Adolf Hitler wypowiedział niemiecko-polską deklarację o niestosowaniu przemocy. Z kolei zaś 5 maja podczas wystąpienia w Sejmie minister Józef Beck wygłosił słynne słowa: „My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę”.

W kolejnych miesiącach sytuacja stale się pogarszała, a podpisany niemiecko-sowiecki pakt z 23 sierpnia 1939 roku przypieczętował los II Rzeczypospolitej Polskiej. Ponad tydzień później, 1 września 1939 roku hitlerowskie Niemcy zaatakowały Polskę.

Zdjęcie: Minister Joachim von Ribbentrop przechodzi przed frontem kompanii honorowej na dworcu w Warszawie. Towarzyszy mu minister spraw zagranicznych Polski Józef Beck, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, data wydarzenia: 25 stycznia 1939 roku, sygnatura: 1-D-1192-1.