HISTORIA - KARTKA Z KALENDARZA - 25 CZERWCA

25 czerwca 1447 roku w Krakowie koronowany na króla Polski został Kazimierz IV Jagiellończyk. Ożenił się z Elżbietą Habsburżanką, zwaną także Rakuszanką, łącząc się tym samym z wybitną dynastią, która rządziła w Czechach i na Węgrzech, które za czasów Kazimierza IV przypadły właśnie Jagiellonom.

6 marca 1454 roku wydał tak zwany akt inkorporacyjny, na mocy którego wcielał do Polski ziemie pruskie. Akt inkorporacji  Prus rozpoczął trwająca trzynaście lat wojnę Polski z Zakonem Krzyżackim, która zakończyła się w 1466 roku drugim pokojem toruńskim, na mocy którego Królestwo Polskie odzyskało Pomorze Gdańskie z Gdańskiem, Warmię i Powiśle z Żuławami, a w ich obrębie miasta pruskie, takie jak: Malbork i Elbląg.

Umierając w 1492 roku Kazimierz Jagiellończyk pozostawił Polskę będącą jedną z największych potęg w Europie Środkowo-Wschodniej, a z naszym krajem zaczęto się liczyć na dworach europejskich.

Zdjęcie: Król Kazimierz IV Jagiellończyk, źródło: Jan Matejko, za Wikimedia Commons, domena publiczna.