HISTORIA - KARTKA Z KALENDARZA - 20 WRZEŚNIA

20 września 1920 roku rozpoczęła się operacja niemeńska, która zmusiła wojska bolszewików do generalnego odwrotu, ale mimo rozbicia części sił Armii Czerwonej, wojskom polskim nie udało się całkowicie zniszczyć armii Tuchaczewskiego.

Działania wojenne powierzono dwóm grupom operacyjnym: 2. Armii gen. Edwarda Rydza-Śmigłego i 4. Armii gen. Leonarda Skierskiego. Najważniejsze walki toczony w rejonie Grodna i Wołkowyska, które w dniach 25-26 września 1920 roku zostały zajęte przez Polaków. Opanowanie Grodna i Lidy zamknęło drogę odwrotu sowieckiej III Armii, która próbowała przebić się, jednak siły 1 Dywizji Litewsko-Białoruskiej powstrzymały natarcia Sowietów. Okrążone i rozbite siły bolszewików rozpoczęły zmasowany odwrót, co pozwoliło wojsko polskim na przekroczenie Niemna i uderzenie na Mińsk.

Wojska polskie w czasie operacji niemeńskiej zajęły między innymi Grodno, Pińsk, Drohiczyn, Lidę, Mołodeczno czy Mińsk, a walki między 20 do 28 września miały poza bitwą warszawską, decydujący wpływ na losy wojny polsko – bolszewickiej, a tym samym na negocjacje prowadzone przez Polaków z Sowietami w sprawie wschodniej granicy.

W Rydze, gdzie prowadzono rokowania pokojowe 18 marca 1921 zawarto pokój między Polską a Rosją Radziecką. Ustalona tam granica wschodnia Rzeczypospolitej w przybliżeniu pokrywała się z linią II rozbioru Polski z 1793 roku, a po polskiej stronie znalazły się takie miasta na wschodzie jak: Lwów, Brześć, Grodno, Pińsk, Kowel, Głębokie, Stanisławów czy Tarnopol.

Zdjęcie: Leonard Skierski, generał brygady - fotografia portretowa, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, data wydarzenia: 1920 – 1926, sygnatura: 1-W-488.