HISTORIA - KARTKA Z KALENDARZA - 2 MARCA

2 marca 1333 roku zmarł Władysław Łokietek, króla Polski od 1320 roku, ojciec Kazimierza Wielkiego.

Władysław Łokietek był synem Kazimierza I Kujawskiego, drugiego syna Konrada Mazowieckiego oraz Eufrozyny Opolskiej. W 1320 roku został koronowany na króla Polski przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Janisława.

Wydarzenie to scaliło Polskę, kończąc tym samym istniejące od 1138 roku rozbicie dzielnicowe. Ośrodkiem władzy stał się Kraków, a koronacja Władysława Łokietka na króla Polski podniosła zarówno prestiż jego samego, ale również Polski na arenie międzynarodowej.

Jako król Polski Władysław Łokietek prowadził w latach 1329 – 1332 wojnę z zakonem krzyżackim, w trakcie której miała miejsca bitwa pod Płowcami 27 września 1331 roku, która mimo że pozostała taktycznie nierozstrzygnięta miała ogromne znaczenie polityczne i moralne dla Polaków. Po raz pierwszy od bitwy pod Legnicą w 1241 roku Polacy wystawili samodzielną armię, w której walczyło rycerstwo z różnych dzielnic kraju. Ponadto Łokietek zapobiegł połączeniu sił krzyżackich i czeskich, których współdziałanie mogło doprowadzić do upadku niedawno zjednoczonego królestwa. Bitwa miała także ogromny wymiar psychologiczny. Po latach upokorzeń wojsko polskie stawiło czoła rycerstwu krzyżackiemu, uważanemu za jedno z najlepszych w Europie.

Władysław Łokietek zmarł 2 marca 1333 roku i został pochowany w katedrze na Wawelu.

Zdjęcie: Król Polski Władysław Łokietek, rysunek Jana Matejki z Pocztu królów i książąt polskich, 1890-1892. domena publiczna, za Wikimedia Commons.