HISTORIA - KARTKA Z KALENDARZA - 18 WRZEŚNIA

18 września 1490 roku król Czech Władysław II Jagiellończyk został koronowany w katedrze w Székesfehérvár na króla Węgier i Chorwacji.

Władysław II Jagiellończyk urodził się 1 marca 1456 roku i był synem króla Polski Kazimierza IV Jagiellończyka oraz Elżbiety Rakuszanki. Wyznaczony przez Jerzego z Podiebradów na następce tronu czeskiego, został po jego śmierci w 1471 roku wybrany przez czeski sejm na króla. Z kolei w 1490 roku po śmierci Macieja Korwina wybrany został 18 września na króla Węgier, gdzie doszło jednak do podwójnej elekcji. Królem wybrano również jego brata Jana Olbrachta, co doprowadziło do wojny.

Konflikt zakończył się ugodą między braćmi, na mocy której po bezpotomnej śmierci Władysława tron węgierski miał objął Jan Olbracht. Układ ten został jednak przekreślony przez Maksymiliana I Habsburga, który pretendował do korony węgierskiej. Władysław za ceną przekazania mu po swojej śmierci korony węgierskiej zawarł pokój, ale jednocześnie doprowadził do wznowienia konfliktu z Janem Olbrachtem.

Sytuację zmieniła się dopiero po śmierci króla Polski Kazimierza IV Jagiellończyka. Jan Olbracht został królem Polski, zaś Władysław mógł zająć się sprawami wewnętrznymi w Czechach i na Węgrzech. Władysław II Jagiellończyk zmarł 13 marca 1516 roku w Budzie.

Warto dodać, że synem Władysława II Jagiellończyka był Ludwik II Jagiellończyk, również król Czech, Węgier i Chorwacji, który zginął w bitwie pod Mohaczem 29 sierpnia 1526 roku.

Zdjęcie: Mapa - Europa Środkowo-Wschodnia pod rządami Jagiellonów w XV-XVI wieku, źródło: Contentplus sp. z o. o. na podstawie Tomáš Vokatý, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0, za Zintegrowana Platforma Edukacyjna.