HISTORIA - KARTKA Z KALENDARZA - 18 LUTEGO

18 lutego 1943 roku minister propagandy III Rzeszy Joseph Goebbels w przemówieniu wygłoszonym w berlińskim Pałacu Sportu ogłosił rozpoczęcie wojny totalnej.

Warto podkreślić, że dwa tygodnie wcześniej, 2 lutego 1943 roku ostatnie oddziały 6. Armii feldmarszałka Friedricha Paulusa poddały się w Stalingradzie. Bitwa ta była jednym z przełomowym momentów w wojnie prowadzonej na froncie wschodnim. Goebbels był zwolennikiem wojny totalnej, na całkowite wyniszczenie i zagładę.

W przemówieniu wygłoszonym 18 lutego 1943 roku Goebbels zadawał pytania w taki sposób, aby doprowadzić wielotysięczną publiczność do entuzjazmu. Przemówienie było przerywane oklaskami i miało być dowodem na potwierdzenie, że Niemcy popierają politykę swojego wodza Adolfa Hitlera.

Wojna totalna oznaczała sporo wyrzeczeń dla społeczeństwa niemieckiego, które coraz bardziej doświadczało skutków prowadzonej wojny. Miała ona wpływ na przedłużenie toczącego się już od ponad 3 lat konfliktu oraz pozycję samego Goebbelsa, który formalnie został Generalnym Pełnomocnikiem Rzeszy do spraw wojny totalnej w lipcu 1944 roku. Tym samym obok Hitlera o Himmlera był jedną z najważniejszych osób w III Rzeszy.

Zdjęcie: Joseph Goebbels wygłasza przemówienie do mieszkańców Berlina, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, autor: Kisselbach; sygnatura: 2-12221.