HISTORIA - KARTKA Z KALENDARZA - 17 LUTEGO

17 lutego 1772 roku w Petersburgu podpisano tajną konwencję rosyjsko – pruską dotyczącą I rozbioru Polski.

Rzeczpospolita Obojga Narodów osłabiona od czasów Wielkiej Wojny Północnej, uważana przez cara Piotra I za jego protektorat, była jednak łakomym kąskiem nie tylko dla Rosji, ale również Prus i Austrii.

Rosnąca potęga Prus, mająca nadzieje na nowe nabytki Austria oraz próbująca utrzymać swój posiadania Rosja chciały regulować swoje wzajemne stosunki kosztem Polski.

Ponadto konfederacja barska, próby reform w Rzeczypospolitej spowodowały, że Rosja coraz bardziej skłonna była iść na ustępstwa, decydując się podpisanie 17 lutego 1772 roku tajnej konwencji w Petersburgu, na mocy której Rosja i Prusy miały dokonać rozbioru ziem polskich.

Rozbiorem zainteresowana była również Austria, która nie była w stanie odzyskać utraconego Śląska na rzecz Prus, dlatego też szukając rekompensaty utraconych ziem zwróciła się przeciwko Polsce.

Ostatecznie układ rozbiorowy podpisano 5 sierpnia 1772 roku. Na jego mocy Rosja otrzymała 92 tys. km², Prusy otrzymały 36 tys. km², zaś Austria - 83 tys. km².

Zdjęcia:

Mapa nr 1: Ziemie Rzeczypospolitej Obojga Narodów po I rozbiorze w 1772 roku, źródło: Occur – praca własna, plik udostępniony jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0, za Wikimedia Commons.

Mapa nr 2: Pierwszy rozbiór Rzeczypospolitej Obojga Narodów, 1772, źródło: Occur – praca własna, plik udostępniony jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0, za Wikimedia Commons.