HISTORIA - KARTKA Z KALENDARZA - 17 LISTOPADA

17 listopada 1370 roku Ludwik Węgierski został w Krakowie koronowany na króla Polski.

Śmierć Kazimierza Wielkiego w 1370 roku - ostatniego Piasta na tronie Polski, który nie pozostawił po sobie męskiego potomka mającego prawo do korony polskiej - oznaczała, że wypełnione zostaną postanowienie przywileju budzińskiego z 24 stycznia 1355 roku. Zgodnie z jego postanowieniami  Ludwik Andegaweński – król Węgier – za zatwierdzenie prawa do korony polskiej, potwierdził wszystkie dotychczasowe przywileje możnowładztwa w Polsce. To otworzyło mu drogę do korony polskiej, którą przejął 17 listopada 1370 roku w Krakowie, gdzie odbyła się jego koronacja.

Warto dodać, że Ludwik Węgierski był synem Elżbiety Łokietkówny – córki króla Polski Władysława Łokietka i siostry Kazimierza Wielkiego. Z kolei córką Ludwika była Jadwiga, która po jego śmierci została koronowana na króla Polski, a jej małżeństwo z Władysławem Jagiełłą otworzyło nowy okres w historii Królestwa Polskiego.

By zapewnić swojej córce Jadwidze koronę Polski, Ludwik Węgierski wydał 17 września 1374 roku przywilej koszycki, w którym znacznie zmniejszał obciążenie podatkiem szlachty i gwarantował Polakom urzędy starostów.

Zdjęcie: Obraz Ludwika Węgierskiego według Jana Matejki, za Wikimedia Commons, domena publiczna.