HISTORIA - KARTKA Z KALENDARZA - 16 STYCZNIA

16 stycznia 1919 roku Ignacy Jan Paderewski został powołany na stanowiska prezesa Rady Ministrów oraz ministra spaw zagranicznych.

Paderewski jednocześnie był również delegatem rządu polskiego na konferencji pokojowej w Paryżu, gdzie 28 czerwca 1919 roku wspólnie z Romanem Dmowskim złożyli podpisy pod traktatem wersalskim.

Warto podkreślić, że Ignacy Jan Paderewski przejął urząd premiera z rąk Jędrzeja Moraczewskiego 16 stycznia 1919 roku, a sprawował tą funkcję zaledwie do 9 grudnia 1919 roku, ustępując wobec coraz większej opozycji ze strony Endecji, a także oskarżeń o zaniedbania w polityce skarbowej i brak rozwiązań związanych z problemami ekonomicznymi i inflacją.

Po upadku rządu Paderewski zdecydował się na wyjazd z Polski do Szwajcarii, jednak w czasie najcięższych walk podczas wojny polsko – bolszewickiej powrócił do kraju.

Zdjęcie: Naczelnik Państwa Józef Piłsudski (1. z lewej), premier Ignacy Paderewski (2. z lewej), minister spraw wewnętrznych Stanisław Wojciechowski (3. z lewej) oraz adiutant Naczelnika Państwa porucznik Tadeusz Kasprzycki (1. z prawej), źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, Sygnatura: 22-241-1.