HISTORIA - KARTKA Z KALENDARZA - 16 PAŹDZIERNIKA

16 października 1384 roku Jadwiga Andegaweńska została koronowana na króla Polski.

Jadwiga Andegaweńska urodziła się na Węgrzech prawdopodobnie w 1373 lub 1374 roku. Była trzecią córką i ostatnim dzieckiem króla węgierskiego Ludwika Andegaweńskiego i Elżbiety Bośniaczki. W wieku dziesięciu lat, 16 października 1384 roku została koronowana na króla Polski po długich pertraktacjach między szlachtą polską a Elżbietą Bośniaczką.

Zgodnie z prawem Jadwiga jako król Polski była dziedziczką Królestwa Polskiego oraz mogła wystawiać dokumenty państwowe, jednak ster rządów w Polsce dzierżyli w jej imieniu małopolscy możnowładcy. W 1386 roku po unii polsko-litewskiej w Krewie, Jadwiga wyszła za mąż za Władysława Jagiełłę, jednak nadal zachowała tytuł królewski, mimo że Jagiełło został koronowany na króla Polski.

Warto odnotować, że Władysław Jagiełło był pierwszym królem elekcyjnym i nie miał praw dziedzicznych do tronu polskiego.

Jadwiga Andegaweńska odegrała znaczącą rolę w łagodzeniu konfliktów polsko-krzyżackich, rozwoju kultury w Polsce, a także walnie przyczyniła się do odtworzenia krakowskiego uniwersytetu.

Z małżeństwa z Władysławem Jagiełłą miała jedną córkę, urodzoną 22 czerwca 1399 roku Elżbietę Bonifację, która zmarła po trzech tygodniach – 13 lipca. Kilka dni później 17 lipca 1399 zmarła również Jadwiga Andegaweńska.

Zdjęcie: Portret królowej Jadwigi Andegaweńskiej, autor: Marcello Bacciarelli, źródło: Zamek Królewski w Warszawie, za Wikimedia Commons, domena publiczna.