HISTORIA - KARTKA Z KALENDARZA - 15 MAJA

15 maja 1948 roku siedem państw arabskich – Egipt, Syria, Irak, Jemen, Liban, Arabia Saudyjska oraz Transjordania rozpoczęły działania wojenne wobec nowo powstałego Państwa Izrael.

Wojna zakończyła się klęską państw arabskich, a jej skutkiem był nie tylko upadek rezolucji Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 181 dotyczącej rozwiązania konfliktu arabsko-żydowskiego w Palestynie i utworzenie dwóch państw – arabskiego i żydowskiego, ale również w granicach Izraela znalazło się aż 75% terytorium Palestyny, a więc zdecydowanie więcej niż zakładała to rezolucja ONZ z 29 listopada 1947 roku.

Wojna wywołana przez państwa arabskie była pokłosiem proklamowania deklaracji niepodległości 14 maja 1948 roku przez Państwo Izrael. Konflikt arabsko-izraelski zakończył się w 1949 roku klęską państw arabskich. W 1967 roku wybuchł kolejny konflikt izraelsko-arabski, tzw. wojna sześciodniowa, którą również na swoją korzyść rozstrzygnął Izrael. Podobnie było w 1973 roku podczas tzw. wojny Jom Kipur. W 1987 roku w Palestynie wybuchła Intifada /powstanie palestyńskie przeciwko izraelskiej okupacji Palestyny/, podczas której wykrystalizował się Muzułmański Ruch Oporu, znany jako Hamas.

Do dzisiaj stosunki izraelsko-arabskie, a zwłaszcza izraelsko-palestyńskie są napięte i mimo wielokrotnych prób mediacji, działań Organizacji Narodów Zjednoczonych i organizacji międzynarodowych, nie udało się zakończyć konfliktu, który trwa od końca lat czterdziestych XX wieku.

Zdjęcie: Dawid Ben Gurion - prezes Światowej Egzekutywy Agencji Żydowskiej w Jerozolimie. Fotografia pozowana. 14 maja 1948 roku przewodniczył w uroczystości proklamacji niepodległości Izraela, składając jako pierwszy podpis pod Deklaracją Niepodległości Izraela, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygnatura: 1-P-2360-2, data wydarzenia: 23 czerwca 1936 roku.