HISTORIA - KARTKA Z KALENDARZA - 14 LISTOPADA

14 listopada 1918 roku Rada Regencyjna rozwiązała się i przekazała pełnię władzy państwowej Józefowi Piłsudskiemu.

Piłsudski do kraju powrócił z więzienia w Magdeburgu 10 listopada, a już 11 listopada z rąk Rady Regencyjnej otrzymał władzę wojskową i naczelne dowództwo nad wojskiem polskim.

Rada Regencyjna wydała 14 listopada Orędzie w przedmiocie rozwiązania Rady Regencyjnej i przekazania Najwyższej Władzy Państwowej naczelnemu dowódcy wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu, w którym czytamy:

„Stan przejściowy podziału zwierzchniej władzy państwowej, ustanowiony odezwą z dnia 11 listopada 1918 roku, nie może trwać bez szkody dla powstającego Państwa Polskiego.

Władza ta powinna być jednolita.

Wobec tego, kierując się dobrem Ojczyzny, postanawiamy Radę Regencyjną rozwiązać, a od tej chwili obowiązki nasze i odpowiedzialność względem narodu polskiego w Twoje ręce, Panie Naczelny Dowódco, składamy do przekazania Rządowi Narodowemu”

Józef Piłsudski 16 listopada 1918 roku wystosował do prezydenta Stanów Zjednoczonych oraz rządów: brytyjskiego, francuskiego, włoskiego, niemieckiego i japońskiego, jak również do rządów wszystkich państw wojujących i neutralnych telegram, w którym poinformował o istnieniu niepodległego Państwa Polskiego, zaś 18 listopada powołany został pierwszy rząd II Rzeczpospolitej, a na jego czele stanął rekomendowany przez Piłsudskiego - Jędrzej Moraczewski.

Zdjęcie: Józef Piłsudski. Fotografia portretowa, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygnatura: 1-A-2.