HISTORIA - KARTKA Z KALENDARZA - 14 LIPCA

14 lipca 1789 roku została przez ludność Paryża zdobyta Bastylia – będąca jednym z symboli rewolucji we Francji, gdzie obalono monarchię i Ludwika XVI z dynastii Burbonów, zgilotynowanego wraz z małżonką.

Bastylia była zamkiem zbudowanym w Paryżu w latach 1370 – 1383 za czasów panowania Karola V Mądrego jako część umocnień obronnym miasta. Z upływem lat Bastylia traciła na znaczeniu, czego efektem było przeznaczenie jej na ciężkie więzienie w XVIII wieku. Pod koniec XVIII wieku w związku z sytuacją wewnętrzną we Francji stała się jednym z symboli rewolucji francuskiej w 1789 roku.

Warto podkreślić, że za panowania Ludwika XVI w pogrążonej gospodarczo Francji, młody król próbował wprowadzać reformy. Ludwik XVI otoczony wybitnymi jednostkami, które próbowały ratować wielki kryzys finansowy państwa, miał szansę na uratowanie zarówno swojej władzy, jak również życia. Projekty reform przedstawianych przez kolejnych ministrów finansów gdyby zostały wprowadzone mogłyby uratować Francję przed bankructwem, ale zbyt potężna pozycja arystokracji i duchowieństwa, a także parlamentów, które nie zgadzały się na żadne ustępstwa wobec niższych grup społecznych, powodowała pogrążanie się Francji w długach.

Na upadek królestwa i Ludwika XVI miał również wpływ niezdecydowana postawa Ludwika XVI, który nie potrafił stanowczo poprzeć swoich ministrów i w sytuacji, kiedy tracili oni poparcie wśród najzamożniejszych grup społecznych natychmiast ich odwoływał. Ponadto uwikłanie się Francji w wojnę o niepodległość Stanów Zjednoczonych, rozrzutność dworu, w tym przede wszystkim Marii Antoniny, idące w tysiącach liwrów pensje dla przedstawicieli dworu, arystokratów powodowały narastanie długu państwowego, co doprowadziło do sytuacji, w której skarb państwa stał się niewypłacalny.

Kryzys finansowy monarchii francuskiej stał się jednym z głównych powodów wybuchu niezadowolenia społecznego, który miał na celu obalenie istniejącego stanu rzeczy i doprowadził do wybuchu rewolucji w 1789 roku. Zwołane po ponad 200 latach przez króla Ludwika XVI Stany Generalne były początkiem wydarzeń, które doprowadziły do wybuchu rewolucji we Francji.

Ich apogeum nastąpiło 14 lipca, kiedy niezadowolony tłum paryżan z powodu sytuacji w stolicy i braku porozumienia po zwołaniu Stanów Generalnych oraz niepopularnych decyzjach króla Ludwika XVI doprowadził do szturmu Bastylii, która została zdobyta i dzisiaj jest jednym z symboli rewolucji francuskiej rozpoczętej w 1789 roku.

Zdjęcie: Zburzenie Bastylii 14 lipca 1789 roku, źródło/zbiór: Jean-Pierre Houel, Francuska Biblioteka Narodowa, fotograf: Bibliothèque nationale de France, za Wikimedia Commons, domena publiczna.