HISTORIA - KARTKA Z KALENDARZA - 11 KWIETNIA

11 kwietnia 1864 roku Romuald Traugutt – dyktator powstania styczniowego został aresztowany przez carską policję.

Powstanie styczniowe było największym zrywem Polaków w XIX wieku, jednak zakończyło się kolejną klęską, a ostatniego dyktatora powstania Romualda Traugutta na skutek denuncjacji aresztowała rosyjska policja.

Carscy policjanci aresztowali Michała Czarneckiego. To właśnie pod tym nazwiskiem zakonspirowany był dyktator powstania styczniowego, przywódca tajnego Rządu Narodowego, Romuald Traugutt, którego wydał urzędnik skarbowy Rządu Narodowego - Artur Goldman.

Traugutta osadzono w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej. 19 lipca 1864 roku rosyjski sąd wojskowy skazał go na śmierć przez powieszenie, a wyrok wykonano na stokach Cytadeli Warszawskiej 5 sierpnia 1864 roku.

Powstanie styczniowe było kolejnym zrywem polskiej ludności dążącej do odzyskania niepodległości, które zakończyło się dotkliwym upadkiem. Powstanie z lat 1863 – 1864 zostało potraktowane przez cara Aleksandra II i jego administrację jako kolejne ostrzeżenie, informujące o niebezpieczeństwie jakie groziło mu ze strony Polaków. Car wyciągnął daleko idące wnioski wobec powstania, a jednym z nich było doświadczenie, ze Polakom nie wolno pobłażać.

Zdjęcie: Romuald Traugutt - ostatni dyktator powstania styczniowego 1863 - 1864, źródło: opublikowano na licencji Creative Commons, za Wikimedia Commons, domena publiczna.