HISTORIA - KARTKA Z KALENDARZA - 1 LISTOPADA

1 listopada 1922 roku roku abdykował ostatni sułtan Imperium Osmańskiego - Mehmed VI. Tym samym zakończyła się trwająca 600 lat historia państwa osmańskiego, które w okresie największych podbojów zajmowało powierzchnię na 3 kontynentach: Azji, Europie i w Afryce.

Koniec Imperium Osmańskiego nastąpił w wyniku klęski po I wojnie światowej. Narzucony Turcji traktat w Sevres z 10 sierpnia 1920 roku, w efekcie którego państwo Osmanów miało zostać całkowicie podporządkowane zwycięskim mocarstwom, doprowadził do wewnętrznej rewolty w państwie na czele której stanął Mustafę Kemala Pasza, zwany później Atatürkiem.

Mustafa Kemal stojąc na czele nowych republikańskich władz wypowiedział posłuszeństwo rządowi w Stambule, doprowadził do zwycięskiej wojny wyzwoleńczej z Grecją wspieranej przez zachodnie mocarstwa, a także upadku sułtanatu.

Popularność wśród Turków, ale przede wszystkim dokonania Kemala zapewniły mu najwyższe stanowiska w państwie i niemal nieograniczoną władzę. Wybierając Mustafę Kemala na pierwszego prezydenta Republiki Turcji, Wielkie Zgromadzenie Narodowe dało dowód wdzięczności wielkiemu przywódcy, który przyczynił się do uratowania Turcji.

Zdjęcie: Uczestnicy konferencji podczas wizyty u prezydenta Turcji Kemala Ataturka. Widoczni m.in.: prezydent Kemal Ataturk, premier Jugosławii Milan Stojadinović, premier Grecji Joanis Metaksas, rumuński podsekretarz stanu Nicolae Petrescu-Comnene, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygnatura: 1-M-229.