Marc Van De Mieroo - „Hammurabi – Król Babilonu”

Był twórcą jednego z najsłynniejszych kodeksów, dzięki któremu zachował się w pamięci milionów ludzi. Za jego rządów rozwinęła się w Babilonie nauka, medycyna, literatura, a swoje państwo doprowadził do potęgi reformując administrację, prawo i gospodarkę, zaś dzięki podbojom jego kraj sięgał od Zatoki Perskiej do Syrii i Eufratu po Zagros obejmując całą Mezopotamię i zachodni Elam. Mowa o Hammurabim, któremu publikację poświęcił amerykański historyk starożytnego Bliskiego Wschodu – Marc Van De Mieroop.

Autor książki na początku wprowadza czytelnika w chronologię wydarzeń, podając dokładne daty panowania Hammurabiego, a więc lata 1792 – 1750 p.n.e., jak również prezentuje wczesne lata życia władcy Babilonu oraz jego pochodzenie. Sporo miejsca historyk poświęca także losom królestwa Mezopotamii, panującym w nim władców, układom politycznym oraz otaczające je kraje, wśród których dominowało królestwo Górnej Mezopotamii. Opisując polityczne dokonania Hammurabiego, Marc Van De Mieroop pokazuje, jak z małego miasta – państwa Babilon stał się regionalną potęgą w Mezopotamii. Ta zmiana była możliwa dzięki sukcesywnych, opisywanych przez amerykańskiego historyka, podbojach Hammurabiego, który rozbił armie Elamu, zaanektował Larsę, pokonał w 1762 p.n.e. wojska Esznunny i jej sojuszników oraz w 1761 p.n.e. dokonał podbicia Mari, zdobywając tym samym północne tereny Mezopotamii. To pozwoliło stworzyć Hammurabiemu ogromne imperium, którego obrazem jest załączona w książce mapa polityczna Bablionu.

Oprócz podbojów amerykański historyk opisał także administrację nowego państwa, funkcje urzędników, religię, gospodarkę i rolnictwo oraz prowadzoną przez króla babilońskiego dyplomację, dzięki której potrafił rozgrywać politycznie swoich wrogów, a także planować długoletnie kampanie wojenne, które przyniosły mu triumfy w Mezopotamii. Szczególnie ciekawe rozdziały Marc Van De Mieroop poświęcił Hammurabiemu jako prawodawcy, a także próbując określić jego charakter i cele, jakie postawił sobie władca Babilonu. Dzięki temu dowiadujemy się, że Hammurabi potrafił być niecierpliwy, gwałtowny, bezwzględny wobec nieposłusznych sobie ludzi, ale także, że zasięgał regularnie porad wróżbitów.

Publikacja „Hammurabi – Król Babilonu” to dla historyków i osób interesujących się starożytną Mezopotamią lektura obowiązkowa. Amerykański historyk korzystał z licznych źródeł: listów pisanych pismem klinowym, tabliczek, pomników rocznych, zawierających najważniejsze państwowe wydarzenia oraz opracowań. Na zakończenie autor przytacza bardzo ważne słowa, zdając sobie sprawę, że pisanie publikacji na temat tak odległych czasów nie jest proste. Dysponujemy bowiem ograniczoną liczbą źródeł, a w wielu przypadkach ich brakuje, co powoduje, że nigdy nie poznamy niektórych wydarzeń z tak odległych okresów. Zachęcam jednak do sięgnięcia po pracę Marca Van De Mieroopa, który prezentuje w swojej pracy biografię jednego z najbardziej znanych starożytnych władców, jak również przenosi nas w mało znane czasy, mroczą epokę II tysiąclecia przed narodzinami Chrystusa – do tajemniczej Mezopotamii i Babilonu.

Marc Van De Mieroop jest profesorem historii starożytnego Bliskiego Wschodu na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. Napisał wiele artykułów i książek, m.in. "Historię starożytnego Bliskiego Wschodu, ok. 3000–323 p.n.e.", "Historię starożytnego Egiptu" czy "Wschodnia część Morza Śródziemnego w czasach Ramzesa II".

Autor: Marc Van De Mieroo;
Tytuł: „Hammurabi – Król Babilonu”;
Wydawca: Wydawnictwo Poznańskie;
Miejsce i rok wydania: Poznań 2016;
Liczba stron: 244;
Cena: 39,90 zł;
Książkę można zakupić u WYDAWCY

Szczególnie Polecam!!!