Góruje nad Dunajcem – zamek w Melsztynie

Zamek, z którego do dziś przetrwały jedynie ruiny, prawdopodobnie powstał w I połowie XIV wieku, a jego budowniczym był w 1347 roku kasztelan krakowski Spycimir. Zamek usytuowany na wzgórzu był doskonałym obiektem do obrony, a na początku swego istnienia pełnił funkcję rezydencji rycerskiej rodu Melsztyńskich.

Warowania została rozbudowana pod koniec XIV wieku, spełniając już po części funkcję militarno – mieszkalną. Kolejna rozbudowa systemu obronnego zamku nastąpiła w 1461 roku. W 1511 roku Melsztyn został sprzedany Jordanom, którzy w połowie XVI wieku dokonali przebudowy zamku w stylu renesansowym na rezydencję magnacką. Tak rozbudowany zamek przetrwał do końca XVIII wieku, mimo że kilkakrotnie zmieniali się jego właściciele. Od 1601 roku byli nim Tarłowie, zaś od 1744 roku – Lanckorońscy.

Zamek oparł się Szwedom w czasie „Potopu” w XVII wieku. Tragicznym rokiem dla rezydencji okazał się 1770 roku, kiedy najpierw zamek został zajęty przez konfederatów barskich, a następnie zdobyty przez wojska rosyjskie. Odtąd zamek zaczął popadać w ruinę.

Pierwsze prace badawcze rozpoczęto na zamku w latach 1879-1885 przy udziale architektów i historyków. Zawdzięczamy je Karolowi Lanckorońskiemu, dzięki któremu możemy dziś oglądać pozostałości /ruiny/ zamku Melsztyńskich.

Ruiny zamku Melsztyn znajdują się na wzgórzu Zamczysko nad Dunajcem we wsi Melsztyn /powiat tarnowski w województwie małopolskim/. Zamek jest dobrze widoczny z drogi wojewódzkiej DW 980 /Biecz – Jurków/. Zwiedzać ruiny można cały rok, a wstęp jest bezpłatny.