Führer musi zginąć! Plany i próby zabicia Adolfa Hitlera

Liczba zamachów na życie Adolfa Hitlera w trakcie sprawowania przez niego władzy w Niemczech do dziś jest niezliczona. Wiemy tylko o tych najbardziej spektakularnych, jak między innymi: Georga Elsera czy Otto von Staufenberga. Wśród osób planujących zamach byli przede wszystkim najwyżsi dostojnicy III Rzeszy Niemieckiej, którzy próbowali ratować Niemcy przez zagładą, ale nie brakowało osób dążących do przejęcia władzy po Führerze. Jamesa P. Duffy i Vincent L. Ricci na łamach swojej publikacji pokazali w jaki sposób próbowano dokonać zamachu na Hitlera, jakimi środkami się posługiwano oraz kto stał w głównej mierze na czele spisku mającego na celu zamordowanie wodza III Rzeszy.

W pierwszym rozdziale autorzy skupili się na kwestii lojalności wobec Adolfa Hitlera. Głównie odnosi się ona do dowódców wojskowych, którzy przysięgali wierność Führerowi. Wielu jednak z nich, jak: Ludwig Beck, Hans Oster, Carl-Heinrich von Stülpnagel czy Claus von Staufenberg byli zagorzałymi przeciwnikami Hitlera. Czy należał do nich także Erwin Rommel? Na to pytanie próbują odpowiedzieć Duffy i Ricci, którzy sugerują, że „Lis pustyni” nie brał bezpośredniego udziału w żadnym z zamachów, a także nie był związany ze spiskowcami. Prawdopodobnie jednak wiedział o spisku na życie Hitlera, ale zdecydował się nie przeszkadzać zamachowcom.

W dalszej części publikacji autorzy skupiają się już na pierwszych zamachowcach, dążących do zgładzenia Adolfa Hitlera. Jak piszą, pierwsze próby podjęto już w 1921 roku, jeszcze zanim Adolf Hitlera próbował przejąć władzę w Niemczech. Kolejne zamachy miały miejsce w 1923 roku /Turyngia i Lipsk/, w 1929 roku, a także w 1932, kiedy podjęto aż trzy próby zamachu na życie Adolfa Hitlera. Autorzy uważają także, że zamachy na Hitlera planował także jego wieloletni przyjaciel i towarzysz broni – Ernst Röhm, który ostatecznie sam został zamordowany podczas „Nocy Długich Noży”. W kolejnych latach niedoszłymi zamachowcami byli: Szwajcar Maurice`a Bavaud oraz Wilhelm Abegg, z których pierwszy został schwytany i skazany na śmierć, zaś drugi kiedy dowiedział się, że zamach na Hitlera planują wyżsi dowódcy wojskowi, porzucił swoją koncepcję.

Przytoczone w pierwszym rozdziale próby zamachów pozostały wyłącznie na papierze lub były porzucane w trakcie ich realizowania. Pierwszym z zamachów, który faktycznie mógł zgładzić Hitlera była próba podjęta przez Georga Elsera mającego być rzekomo na usługach samego szefa SS – Heinricha Himmlera. Według autorów dokonany zamach jest pełen tajemnic. Do dziś nie odpowiedziano na wszystkie pytania, a mianowicie: Jak to możliwe, że Elser nie zauważony przez nikogo kilkadziesiąt razy ukrył się w hali, w której doszło do zamachu? Dlaczego, jeśli Elser nie obawiał się denuncjacji uciekał do Szwajcarii nie pozbywając się obciążających dowodów? Czy za zamachem stał wreszcie sam Heinrich Himmler, który chciał przejąć władzę w Rzeszy? Na te pytania próbują odpowiedzieć Jamesa Duffy i Vincent Ricci. W dalszej części swojej pracy autorzy przechodzą do kwestii narodzin ruchu oporu, a także pierwszej próby zamachu dokonanej przez wyższych oficerów Wehrmachtu. Gdyby się ona powiodła, być może nigdy by nie doszło do konferencji w Monachium, w której mocarstwa dokonały rozbioru Czechosłowacji. Wśród zamachowców autorzy wymieniają między innymi: generała Ludwiga Becka, Ulricha von Hassella i Carla Goerdelera. W najbliższym otoczeniu Hitlera nie brakowało wyższych dowódców, którzy czyhali na jego życie. Halder, Brauchitsch, Canaris, Oster prowadzili cały czas, nawet w chwilach największych zwycięstw niemieckich, działania, które miały doprowadzić do śmierci Führera.

Autorzy próbują także odpowiedzieć na pytanie: jaką rolę odegrał papież Pius XII, który miał rzekomo wspierać ruch oporu, a także dlaczego nie udało się Clausowi von Stauffenbergowi zabić Hitlera w Wilczym Szańcu w Gierłoży? Operacja „Walkiria”, która z jednej strony miała doprowadzić do śmierci Hitlera, zaś z drugiej do przejęcia władzy w Niemczech i zakończeniu wojny nie powiodła się. Jamesa Duffy i Vincent Ricci analizują krok po kroku co było przyczyną niepowodzenia spiskowców. W ostatnim rozdziale autorzy przedstawili krótkie biografie spiskowców, którzy próbowali dokonać lub brali udział w planowaniu zamachów na Adolfa Hitlera.

Publikacja z pewnością, zwłaszcza dla czytelników stykających się po raz pierwszy z tym tematem, jest godna polecenia. Dla historyków oraz znawców dziejów II wojny światowej niewątpliwie brakuje w niej odwołań do prób zamachów na Hitlera prowadzonych przez Polaków – organizacji Gryf Pomorski czy Brytyjczyków, jak osławiona operacja Foxley. Mimo to warto sięgnąć po książkę Jamesa Duffy`ego i Vincenta Ricci, w której autorzy zebrali najcenniejsze informacje poświęcone tematowi nieudanych zamachów na życie Adolfa Hitlera.

Autorzy: Jamesa P. Duffy i Vincent L. Ricci;
Tytuł: „Führer musi zginąć! Plany i próby zabicia Adolfa Hitlera”;
Wydawca: Wydawnictwo Replika;
Miejsce i rok wydania: Zakrzewo 2013;
Liczba stron: 306;
Cena: 34,90 zł;
Więcej tutaj

Szczególnie Polecam!!!