Francisco Gracia Alonso - Wojny Celtów i Germanów z Rzymianami

Na przełomie starożytności i nowych wieków największe zagrożenie dla Imperium rzymskiego stanowiły plemiona barbarzyńców napierających od północy i wschodu na granice cesarstwa.Były to plemiona celtyckie, od wieków zamieszkujące północną Europę, jak i plemiona germańskie, przemieszczające się od Wschodu pod naporem Hunów.

Publikacja obejmuje okres od V wieku p.n.e., kiedy to Rzym nie tylko osiągnął szczyt swej potęgi, lecz musiał również walczyć ze zewnętrznym zagrożeniem, z Celtami, Celtyberami i Germanami, którzy potrafili powstrzymać rzymski ekspansjonizm, a nawet zagrozić Wiecznemu Miastu.

W ksiażce hiszpańskiego historyka dowiemy się o walkach z Celtyberami w Hiszpanii, celtyckiemu zagrożeniu w Galii, walkach Juliusza Cezara z wodzem Celtów - Wercyngetoryksem, klęsce Rzymian w Lesie Teutoburskim oraz ludach zamieszkujących dzisiejszą Francję oraz Niemcy.

Autor: Francisco Gracia Alonso;
Tytuł: "Wojny Celtów i Germanów z Rzymianami";
Wydawca: Wydawnictwo Bellona;
Rok i miejsce wydania: Warszawa 2015;
Ilość stron: 280;
Cena: 19,74 zł;
Książkę można zakupić u WYDAWCY

KSIĄŻKA POD PATRONATEM MOJEGO HISTORYCZNEGO BLOGA