Filmowa Encyklopedia Powstań Śląskich

Filmowa Encyklopedia Powstań Śląskich ukazująca wspomnienia rodzinne, pamiątki po powstańcach, a także  przybliżająca rolę trzech powstań śląskich w przyłączeniu części Śląska do odrodzonej Polski, jest okazją do szerszego zaprezentowania historii tych ważnych wydarzeń w naszym kraju.

Na encyklopedię składają się godziny spędzone podczas rozmów z rodzinami powstańców, w archiwach oraz podczas poszukiwań materiałów i pamiątek do realizacji krótkometrażowych dokumentów.

Encyklopedia powstań śląskich to krótkometrażowe dokumenty opowiadające o najważniejszych postaciach, wydarzeniach i miejscach XX-wiecznej historii Śląska. Dzięki zachowanym pamiątkom, zdjęciom, a także wspomnieniom rodzinnym udało się pokazać, jaką rolę odegrały powstania w historii Polski, która po 123 latach zaborów odzyskała niepodległość.

Dzięki wsparciu Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, a także Muzeum Historii Polski w Warszawie udało się już wydać kilka serii prezentujących ważne postacie z czasów powstań śląskich oraz informacje o przebiegu walk podczas powstań śląskich na Górnym Śląsku i związanymi z nimi wydarzeniami.

Więcej na stronie Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach

Zdjęcia pochodzą z Filmowej Encyklopedii Powstań Śląskich