Do bytomskich strzelców wojska zaciągają...

Leopold Okulicki, Stanisław Sosabowski, Władysław Langner czy Jan Kiepura. Co łączy te nazwiska? Wszyscy byli żołnierzami 1 Pułku Strzelców Bytomskich, jednej z najważniejszych formacji wojskowych na Śląsku po 1918 roku. Jego dzieje zaprezentowałem w piątek, 23 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Przypadająca w tym roku setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości to świetna okazja do zaprezentowania historii śląskich jednostek wojskowych, które przyczyniły się do powstania wolnej Polski, jak również powrotu części Górnego Śląska do macierzy. Jedną z nich był właśnie 1 Pułk Strzelców Bytomskich, którego historia wiąże się bezpośrednio z Bytomiem, nie tylko ze względu na swą nazwę, ale również dlatego, że reprezentujący go żołnierze byli przeważnie mieszkańcami Bytomia i powiatu bytomskiego.

Śląscy ochotnicy wykazali swoje przywiązanie do Polski walcząc przede wszystkim w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku, w której szczególnie odznaczyli się podczas bitwy warszawskiej w sierpniu 1920 roku, ale także biorąc udział w III powstaniu śląskim w 1921 roku oraz w walkach z Niemcami w 1939 roku. Podczas piątkowego wykładu  opowiadałaem nie tylko o bojowych dokonaniach żołnierzy Pułku Strzelców Bytomskich w walkach z Niemcami i Sowietami w latach 1919-1921 oraz podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku,  ale również zaprezentował na zdjęciach miejsca związane z dziejami śląskiego pułku.

Warto dodać, że podczas prelekcji zaprezentowalem również także sylwetki najważniejszych żołnierzy i oficerów 1 Pułku Strzelców Bytomskich, wśród których byli: gen. Leopold Okulicki – ostatni dowódca Armii Krajowej, od wiosny 1930 roku do lipca 1931 roku dowódca II batalionu 75 pp /następcy 1 Pułku Strzelców Bytomskich/, gen. Stanisław Sosabowski - dowódca I Samodzielnej Brygady Spadochronowej, dowódca I batalionu 75 pp w Rybniku w 1928 roku, służył w 75 pp w latach 1927 – 1928, pułkownik Wacław Klaczyński - dowódca pułku od 1928 do 1936 r. Od 1937 r. drugi dowódca piechoty dywizyjnej 23 Dywizji Piechoty, zaś od sierpnia 1939 r. - dowódca Obszaru Warownego Śląsk, gen. Władysław Langner - dowódca Pułku Bytomskiego w czasie wojny polsko – bolszewickiej. W wojnie obronnej w 1939 roku gen. Langner dowodził obroną Lwowa oraz Jan Kiepura - jeden z najwybitniejszych polskich tenorów, który był ochotnikiem w 1 Pułku Strzelców Bytomskich, wstępując do pułku w lecie 1919 roku.

Piątkowe spotkanie było połączone z promocją książki "Historia 1 Pułku Strzelców Bytomskich. O wolną Polskę, o polski Śląsk", której jestem autorem.

Przypominam również, że kolejna prelekcja na temat 1 Pułku Strzelców Bytomskich odbędzie się 15 marca /godz. 16.00/ podczas spotkania w Biurze Promocji Bytomia.