Davies Norman – „Europa między wschodem a zachodem”

Autor książki od wielu lat zajmuje się tematem Europy Wschodniej, a zwłaszcza dziejów Polski, czego dowodem są liczne publikacje, między innymi: „Boże Igrzysko – Historia Polski”, „Powstanie `44”, czy „Orzeł Biały, czerwona gwiazda. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920”. W nich Norman Davies, jeden z najbardziej znanych w naszym kraju zagranicznych historyków, opisuje nie tylko najważniejsze wydarzenia w dziejach Polski, ale robi to obiektywnie, odrzucając wiele narosłych mitów i uprzedzeń zachodnich autorów do naszego kraju.

Książka „Europa między wschodem a zachodem” różni się jednak, od pozostałych publikacji Normana Daviesa, podjętą w niej tematyką. Jest to bowiem zbiór esejów, wykładów i rozpraw, jakie brytyjski historyk wygłosił przy różnych okazjach i uroczystościach. Autor zawarł w niej tematy związane z kulturą, religią i polityką, przenikaniem się świata Zachodu i Wschodu, ale również niezrozumienia lub wręcz lekceważenia przez wielu zachodnich historyków dziejów i wpływu Europy Środkowej i Wschodniej na losy całego kontynentu. To bardzo ważne stwierdzenie brytyjskiego historyka, który już we wstępie pisze, że „O wschodniej części kontynentu coraz częściej zapominano lub ją ignorowano”. Davies próbuje to zmienić i przybliżyć czytelnikom na Zachodzie Europy znaczenie Europy Wschodniej, kultury i znaczenia politycznego takich państw jak: Polska czy Rosja, których wpływ na losy całego kontynentu był niepodważalny.

Davies porusza w swojej publikacji bardzo ważny aspekt związany z pomijaniem roli wielu krajów europejskich przez autorów historycznych książek. Brytyjski pisarz zadaje sobie pytanie czy „Cywilizacja Europy” to historia całego kontynentu? Dlaczego dla wielu historyków w ich publikacjach są pomijane kraje Europy Środkowej, Wschodniej, a nawet kraje Europy Zachodniej – Irlandia czy Niderlandy? Co uprawnia ich do takiego traktowania historii Europy i z czego on wynika? Kolejnym ciekawym zagadnieniem poruszonym przez brytyjskiego historyka jest kwestia pojmowania terminów: angielski i brytyjski, odmienne pojmowanie historii II wojny światowej, a także stosunków polsko – niemieckich oraz roli islamu i Żydów w dziejach Europy. Interesującym tematem jest także kwestia określania czy Wielką Brytanię można uznawać za państwo narodowe, a także – jakby autor wybiegał w przyszłość – sprawa określenia swej przynależności przez Brytyjczyków – mających wybierać między integracją z Europą, a odejściem od struktur europejskich, co jak wiemy miało miejsce w 2016 roku i związane było z tzw. Brexitem.

Norman Davies porusza także kwestie związane z regionem Morza Kaspijskiego, relacjami na Bliskim Wschodzie – Iranem, Irakiem i konfliktami arabsko – żydowskimi, ze szczególnym uwzględnieniem impasu izraelsko – palestyńskiego, ale także odnosi się do pozycji Tajwanu na Dalekim Wschodzie i wpływów schyłkowego mocarstwa, jakim jest Rosja, a także wciąż potężnych Stanów Zjednoczonych, które nadają ton światowej polityce.

Publikacja „Europa między wschodem a zachodem” dla czytelników, którzy już wcześniej zetknęli się z dziełami Normana Daviesa, jest zupełnie inna, niż dotychczasowe, jak „Boże Igrzysko” czy „Powstanie `44”. Autor nie tylko rozprawia się w niej z wieloma mitami i zaszłościami, ale stara się przybliżyć czytelnikom najważniejsze problemy, z jakimi dzisiaj się borykamy, szukając przy tym odpowiedzi na palące kwestie dzisiejszego świata. Dla fanów brytyjskiego historyka ta publikacja to wielka gratka, a dla tych, którzy po raz pierwszy sięgną po książkę Daviesa, z pewnością będzie to zachęta, aby przeczytać inne jego publikacje.

Norman Davies – urodzony w 1939 roku w Bolton, brytyjski historyk. Studiował w Oksfordzie, Grenoble, Perugii i Sussex. Doktorat uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 1997 roku jest członkiem Brytyjskiego Towarzystwa Historycznego. Autor świetnym publikacji historycznych, takich jak: „Boże Igrzysko – Historia Polski”, „Powstanie `44”, czy „Orzeł Biały, czerwona gwiazda. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920”.

Autor: Norman Davies;
Tytuł:  „Europa między wschodem a zachodem”;
Wydawca: Wydawnictwo Znak;
Miejsce i rok wydania: Kraków 2007;
Liczba stron: 352;
Cena: 33,75 zł;
Książkę można zakupić u Wydawcy

Polecam! Bardzo dobra publikacja!!!