Czy odnaleźli pozostałości po romańskim kościele?

Są już pierwsze efekty prac archeologicznych na terenie oraz w obrębie kościoła Świętej Małgorzaty w Bytomiu – Zamłyniu. Bytomscy archeolodzy z Muzeum Górnośląskiego odkryli groby dziecięce prawdopodobnie z XIX wieku, a także ceramikę z XII-XIII wieku oraz średniowieczne i nowożytne monety.

Obecnie trwają intensywne prace w kościele św. Małgorzaty. Dzięki wykopaliskom udało się nam dotrzeć do kamiennej konstrukcji. Jeśli okaże się, że są to fundamenty nieistniejącego już kościoła romańskiego będzie to przełomowe odkrycie w tym miejscu – mówi Beata Badura, archeolog z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Na razie udało się nam odkryć groby dziecięce, prawdopodobnie z XIX wieku, a w nich okucia trumien i krzyżyki. Podczas prac archeologicznych prowadzonych zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz kościoła, natrafiliśmy, co zrozumiałe w tym miejscu, na duże ilości kości ludzkich, a także na średniowieczną ceramikę i monety – dodaje Beata Badura.

Przypomnijmy, że badania archeologiczne, które od kilku tygodni trwają na terenie kościoła były możliwe dzięki realizacji projektu „Konserwacja i zachowanie zabytkowego kościoła Św. Małgorzaty w Bytomiu”, na którego Werbiści /prowadzący parafię pw. Świętej Małgorzaty/ uzyskali dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji w wysokości prawie 2,3 mln złotych.

Całkowity koszt prac wyniesie około 2,4 mln zł, a w jego ramach zostanie wykonana: instalacja centralnego ogrzewania, co wymaga zerwania posadzki wewnątrz kościoła, izolacja fundamentów, naprawa dachu i wieży wraz z odwodnieniem, czyszczenie, naprawa i konserwacja witraży, uzupełnienie ubytków w elewacji obiektu sakralnego, prace konserwacyjne posadzek, ścian i stropów, a także montaż monitoringu wokół kościoła.

Warto dodać, że podstawą prac archeologicznych są wykonane w 2009 roku przez krakowską firmę Zakład Badań Nieniszczących KPG Sp z o.o badania nieinwazyjne georadarem, które potwierdziły aż trzy zmiany w podłożu w obrębie kościoła oraz jedną poza obiektem sakralnym.

Remont kościoła Św. Małgorzaty jest doskonałą okazją do przeprowadzenia badań. Wcześniej mimo informacji, że posadzka kościoła kryje zmiany podłoża, ze względu na wysokie koszty takich prac, jak również sakralny charakter obiektu, były one niemożliwe – mówi Beata Badura.

Czy są tam jednak pozostałości po nieistniejącym już kościele romańskim? Odpowiedź poznamy już wkrótce, bowiem w dalszym ciągu prowadzone są prace archeologiczne.

Zdjęcia: Archiwum Muzeum Górnośląskiego.