Człowiek, który rozpętał II wojnę światową – Alfred Naujocks

Fałszerz, terrorysta, morderca, który brał udział w spektakularnej, propagandowej akcji napaści na radiostację w Gliwicach 31 sierpnia 1939 roku. To właśnie tą akcję Hitler wykorzystał do wywołania wojny, obarczając winą za nią Polskę. Alfred Naujocks bo o nim mowa mimo popełnionych zbrodni nigdy nie odpowiedział za swoje czyny. Jego postać przybliżył historyk Florian Altenhöner, który w szczegółach opisał życie człowieka, który rozpętał II wojnę światową.

Alfred Naujocks znany jest przede wszystkim z akcji w Gliwicach, jednak na swoim koncie miał wiele innych akcji, dzięki którym zyskał aprobatę swoich zwierzchników, w tym między innymi Heydricha. Autor książki szczegółowo opisuje w jaki sposób wstąpił do służby w SD, jakie osiągnął tam stanowisko oraz jakie miał zadania. Korzystając ze źródeł już opublikowanych, ale także nowych rzuca nowe światło na działalność Naujocksa, który zamieszany był między innymi w morderstwo Rudolfa Formisa, niemieckiego inżynieria i pioniera radiofonii. Na swoim koncie  Naujocks miał również akcje mające na celu destabilizację sytuacji w Czechosłowacji, a zwłaszcza w Słowacji, gdzie SD stało za zamachami bombowymi chcąc w ten sposób wpłynąć na Słowaków, aby ogłosili niepodległość. Akcje te, jak również  naciski na przywódcę Słowaków księdza Tiso przyniosły rezultat w postaci ogłoszenia niezależności Słowacji od Czech 14 marca 1939 roku. W ten sposób Naujocks po raz kolejny spełnił oczekiwania swoich przełożonych.

Najbardziej jednak spektakularną akcją, w której wziął udział Naujocks była operacja w Gliwicach, mająca na celu dostarczenie dowodów Hitlerowi i całemu światu, że to Polacy odpowiadają za wybuch wojny. W tzw. prowokacji gliwickiej Alfred Naujocks odegrał kluczową rolę. Tutaj autor po raz kolejny pokazuje, że Naujocks do tego zadania wraz z grupą innych członków SD został wybrany przez Reinharda Heydricha, który miał do niego zaufanie. To przeczy jego późniejszym zeznaniom, że Heydrich był do niego uprzedzony, zaś w rzeczywistości jeden z prominentnych działaczy SS i główny protegowany Himmlera ufał Naujocksowi, który wykonywał dla niego najbardziej niebezpieczne zadania. Jednym z nich była właśnie prowokacja gliwicka, której ofiarą byli nie tylko więźniowie obozu, ale również zamordowany Franciszek Honiok, były powstaniec. Był on jedną z ofiar, którego ciało, jak i zwłoki zabitych więźniów podrzucono, aby były dowodem dla prasy, że za prowokację odpowiadają Polacy.

W kolejnych rozdziałach Florian Altenhöner opisuje jak Alfred Naujocks brał udział w akcji porwania brytyjskich agentów w mieście Venlo, fałszował brytyjskie funty, a także uczestniczył w akcjach – zamachach bombowych mających na celu destabilizację sytuacji wewnętrznej w Danii oraz tajnej misji na zlecenie Waltera Schellenberg - szef wywiadu Sicherheitsdienst (SD). Florian Altenhöner wiele miejsca poświęcił również powojennym losom Naujocksa, między innymi jego procesowi w Danii, gdzie został skazany na pięć lat więzienia, z którego dość szybko wyszedł na wolność i osiedlił się w Kilonii, zaś potem w Hamburgu.

Na co warto zwrócić uwagę Florian Altenhöner charakteryzuje życie Naujocksa bez jakichkolwiek upiększeń. Widzi w nim jednego z największych niemieckich zbrodniarzy wojennych, który nigdy nie stanął przed niemieckim sądem za zbrodnie, mimo że miał na sumieniu śmierć Formisa czy Honioka. Autor pokazuje także jaka była opieszałość wymiaru sprawiedliwości, który nie potrafił z takich osób jak Naujocks postawić przed sądem i osądzić za popełnione zbrodnie. Naujocks zmarł w 1966 roku, a w Niemczech nigdy nie wytoczono mu żadnych oskarżeń.

Florian Altenhöner odwołuje się także do filmów, w których przedstawiono historię prowokacji gliwickiej i postać Naujocksa, a także mitów związanych z jego działaniami, jak np. aferą Tuchaczewskiego, w której Naujocks miał brać udział i przyczynić się do jego likwidacji. Dla historyków publikacja Floriana Altenhönera z pewnością będzie cennym źródłem informacji dotyczących jednej z najbardziej tajemniczych osób II wojny światowej, która jak pokazuje publikacja miała wpływ na wiele wydarzeń, dzięki którym Hitler i jego III Rzesza Niemiecka osiągały sukces przede wszystkim propagandowy, ale również miały wpływ na losy II wojny światowej.

Florian Altenhöner urodził się w 1968 roku w Buchholz/Nordheide. W 2005 roku obronił doktorat na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie i otrzymał nagrodę DHI London Prize za rozprawę za pracę Komunikacja i kontrola o propagandzie w historii Niemiec i Wielkiej Brytanii. Współpracuje jako niezależny historyk z Sachsenhausen Memorial, Deutsches Hygiene-Museum w Dreźnie, magazynem „Spiegel” i innymi mediami.

Autor: Florian Altenhöner;
Tytuł: "Człowiek, który rozpętał II wojnę światową Alfred Naujocks – fałszerz, morderca, terrorysta”;
Data i miejsce wydania: Poznań 2019 rok;
Liczba stron: 320;
Cena: 39,90 zł
Książkę będzie można zakupić w Wydawnictwie Replika