Czas - Miejsca - Ludzie - polsko - czeski projekt

Zapraszam 25 października do Muzeum Górnośląskiego na promocję czesko-polskiej publikacji na temat nazistowskiego systemu obozów w latach drugiej wojny światowej. Tematem publikacji są obozy koncentracyjne, jenieckie i inne miejsca internowania.

Autorami czesko – polskiej publikacji są Martin Krůl i Joanna Lusek, która na co dzień kieruje Działem Historii w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. Książka powstała dzięki wysiłkowi międzynarodowej grupy autorów. Obejmuje ona 16 artykułów w językach polskim, czeskim i niemieckim, ujętych w trzech częściach tematycznych. Publikacja prezentuje wyniki najnowszych badań poświęconych tematom z zakresu tzw. trudnej historii i pamięci społecznej o miejscach osadzenia (obozach koncentracyjnych, jenieckich i innych miejscach internowania), wpisujących się w zbrodniczy system eksterminacji, realizowany przez III Rzeszę.

Z kolei ostatnia część tomu nawiązuje do okresu powojennego, przedstawiono w niej m.in.: nierestrykcyjne obozy dla dipisów w Niemczech, obozy pracy powstałe na Górnym Śląsku i te dla deportowanych na Wschód. Publikację zamykają teksty poświęcone formom upamiętniania i edukowania w miejscach pamięci.

Książka jest zwieńczeniem czesko-polskiego projektu naukowo-badawczego „Vojenské zajatacké tabory Teschen béhem druhé svetové války/Obozy jenieckie Teschen w latach drugiej wojny światowej”, zrealizowanego przez Pavlinę Padurovą i Martina Krůla (Muzeum Těšínska) oraz Joannę Lusek (Muzeum Górnośląskie w Bytomiu), w latach 2015–2016.

Projekt otrzymał dofinansowanie Czesko-Polskiego Forum przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej.

Zapraszamy na promocję książki do Centrum Edukacji Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu /pl. Jana III Sobieskiego 2/, 25 października o godz. 17.00.