Co tym razem odkryją bytomscy archeolodzy?

Prace archeologiczne przy kościele pod wezwaniem św. Ducha w Bytomiu przy ul. Krakowskiej zostały po przerwie ponownie wznowione. Tym razem badania prowadzone są od strony północno-wschodniej kościoła w wykopie sondażowym nr 2. Archeolodzy z Muzeum Górnośląskiego dzięki kolejnym badaniom chcą potwierdzić tezę związaną z kontaktami kupieckimi Bytomia z innymi miastami.

Przypomnijmy, że podczas ostatnich prac archeologicznych przy kościele św. Ducha archeolodzy z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu potwierdzili obecność dawnego cmentarza przypisywanego zakonowi Bożogrobców z Miechowa, a także odkryli fragmenty ceramiki naczyniowej ze średniowiecza czy nowożytnych monet. Ponadto naszym badaczom udało się odnaleźć bryły stopionego ołowiu, gwoździe żelazne, zawieszkę z brązu i dwie nowożytne monety oraz kilka obiektów i jamy grobowe. Jedna z nich była pusta, o niesprecyzowanym przeznaczeniu, zaś w pozostałych obiektach były jamy grobowe, z czego w jednej znajdowały się dwa groby zlokalizowane na różnych poziomach.

Dzięki odkrytym materiałom zabytkowym wykazano już, że teren ten był w przeszłości użytkowany gospodarczo, co wiązało się z istnieniem szpitala, przytułku oraz przedmieścia zlokalizowanego poza murami miejskimi Bytomia. Warto dodać, że dzięki wznowieniu badań w maju - sondażowy wykop nr 2 zostanie pogłębiony do 2 metrów - nasi badacze chcą potwierdzić hipotezę związaną ze średniowiecznymi kontaktami kupieckimi Bytomia z innymi miastami. Okazją do kolejnych prac, które właśnie się rozpoczęły, było odnalezienie podczas robót związanych z nadzorem nad remontem kościoła - medalika, plomby kupieckiej, monety srebrnej lub miedzianej, a także fragmentów ceramiki.

Zebrane przez archeologów z Muzeum Górnośląskiego dane z prac wykopaliskowych zostaną dokładnie opracowane, aby w przyszłości można było zaprezentować wyniki badań mieszkańcom Bytomia oraz poznać jeszcze dokładniej historię miejsca, w którym obecnie znajduje się kościół pod wezwaniem św. Ducha przy ul. Krakowskiej i teren gdzie znajdowała się kaplica Bożogrobców ze szpitalem służącym mieszkańcom miasta.

Warto podkreślić, że okazją do przeprowadzenia badań archeologicznych jest remont kościoła związany m.in. z wykonaniem izolacji fundamentów zewnętrznych obiektu sakralnego. Inwestycja prowadzona jest w ramach projektu inwestycyjnego pn. „Prace remontowe przy kościele filialnym p.w. Ducha Św. w Bytomiu”. Realizuje ją parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bytomiu dzięki pozyskanym środkom z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.