Co kryje wnętrze kościoła św. Małgorzaty?

Do końca maja potrwają prace archeologiczne na terenie i przy kościele Świętej Małgorzaty w Bytomiu. Archeolodzy z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu już dokonali pierwszych odkryć. Teraz prowadzą intensywne prace wewnątrz świątyni, gdzie natrafiono na kamienną konstrukcję.

Dzięki wykopaliskom udało się nam dotrzeć nie tylko do konstrukcji kamiennej, wcześniej odkryliśmy również groby dziecięce, prawdopodobnie z XIX wieku, a w nich okucia trumien i krzyżyki. Ponadto podczas prac archeologicznych prowadzonych zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz kościoła, natrafiliśmy na ceramikę, najstarszą z XII-XIII wieku oraz średniowieczne i nowożytne monety – mówi Beata Badura z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Prace, których główna część przypada na wnętrze kościoła św. Małgorzaty, będziemy prowadzić do końca maja. Archeologia jest jednak nieprzywidywalna i w przypadku istotnych odkryć, zakres prac może zostać zwiększony, a termin zakończenia wykopalisk może ulec przesunięciu  – dodaje Beata Badura.

Efekty prac bytomskich archeologów widoczne są na załączonych zdjęciach. W kilku miejscach wewnątrz kościoła, podczas prac archeologicznych, odkryto dawną konstrukcję kamienną, która jest przedmiotem dalszych badań. Czy są to jednak pozostałości po nieistniejącym już kościele romańskim? Odpowiedź poznamy już wkrótce, bowiem w dalszym ciągu prowadzone są tam prace.

Przypomnijmy, że badania archeologiczne, które od kilku tygodni trwają na terenie kościoła św. Małgorzaty były możliwe dzięki realizacji projektu „Konserwacja i zachowanie zabytkowego kościoła Św. Małgorzaty w Bytomiu”, na którego Werbiści /prowadzący parafię pw. Świętej Małgorzaty/ uzyskali dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji w wysokości prawie 2,3 mln złotych.

Całkowity koszt prac wyniesie około 2,4 mln zł, a w jego ramach zostanie wykonana: instalacja centralnego ogrzewania, co wymaga zerwania posadzki wewnątrz kościoła, izolacja fundamentów, naprawa dachu i wieży wraz z odwodnieniem, czyszczenie, naprawa i konserwacja witraży, uzupełnienie ubytków w elewacji obiektu sakralnego, prace konserwacyjne posadzek, ścian i stropów, a także montaż monitoringu wokół kościoła.

Warto dodać, że podstawą prac archeologicznych są wykonane w 2009 roku przez krakowską firmę Zakład Badań Nieniszczących KPG Sp z o.o  nieinwazyjne badania georadarowe, które wykazały aż trzy zmiany w podłożu w obrębie kościoła oraz jedną poza obiektem sakralnym. Na  chwilę obecną trwające badania wykopaliskowe zweryfikowały pozytywnie dwie z nich.