Cenne odkrycie bytomskich archeologów

Prowadzone przy kościele pw. św. Ducha w Bytomiu prace archeologiczne przyniosły kolejne cenne odkrycie. Ołowiana plomba sukiennicza odkryta podczas prowadzonych tam prac przez archeologów Muzeum Górnośląskiego świadczy o kontaktach handlowych średniowiecznego Bytomia z innym ośrodkiem produkcyjnym.

Podczas prac w jednym z wykopów po stronie północno-wschodniej kościoła pw. św. Ducha udało się odnaleźć średniowieczną plombę ołowianą. Stosowane były one od XIV wieku przy sygnowaniu tkanin, a na przestrzeni wieków przeszły transformację oraz znalazły szersze zastosowanie w innych branżach i dziedzinach życia. Kolejne znalezisko przy kościele pw. św. Ducha przy ul. Krakowskiej w Bytomiu świadczy nie tylko o kontaktach handlowych naszego miasta z innym ośrodkiem produkcyjnym, ale także pozwala śledzić przepływ towarów na szlaku kupieckim w dawnych wiekach. Dodatkowo może sygnalizować badaczom obecność komory celnej przy nieistniejącej już Bramie Krakowskiej. Badania archeologów z Muzeum Górnośląskiego trwają, a zespół badawczy ma nadzieje na pozyskanie dalszych dowodów bogatych kontaktów Bytomia z innymi centrami handlowo-produkcyjnymi.

Przypomnijmy, że podczas ostatnich prac archeologicznych przy kościele św. Ducha archeolodzy z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu potwierdzili obecność dawnego cmentarza przypisywanego zakonowi Bożogrobców z Miechowa, a także odkryli fragmenty ceramiki naczyniowej ze średniowiecza czy nowożytnych monet. Ponadto naszym badaczom udało się odnaleźć bryły stopionego ołowiu, gwoździe żelazne, zawieszkę z brązu i dwie nowożytne monety oraz kilka obiektów i jamy grobowe. Jedna z nich była pusta, o niesprecyzowanym przeznaczeniu, zaś w pozostałych obiektach były jamy grobowe, z czego w jednej znajdowały się dwa groby zlokalizowane na różnych poziomach.

Zebrane przez archeologów z Muzeum Górnośląskiego dane z prac wykopaliskowych zostaną dokładnie opracowane, aby w przyszłości można było zaprezentować wyniki badań mieszkańcom Bytomia oraz poznać jeszcze dokładniej historię miejsca, w którym obecnie znajduje się kościół pod wezwaniem św. Ducha przy ul. Krakowskiej i teren gdzie znajdowała się kaplica Bożogrobców ze szpitalem służącym mieszkańcom miasta. Teraz dzięki kolejnym odkryciom bytomskich archeologów wiemy coraz więcej o kontaktach handlowych Bytomia w średniowieczu.

Warto podkreślić, że okazją do przeprowadzenia badań archeologicznych jest remont kościoła związany m.in. z wykonaniem izolacji fundamentów zewnętrznych obiektu sakralnego. Inwestycja prowadzona jest w ramach projektu inwestycyjnego pn. „Prace remontowe przy kościele filialnym p.w. Ducha Św. w Bytomiu”. Realizuje ją parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bytomiu dzięki pozyskanym środkom z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.