Budynki po KWK Rozbark zmieniają oblicze

Rewitalizacja obiektów po byłej Kopalni Węgla Kamiennego Rozbark idzie pełną parą. Wyremontowano już mur oporowy wzdłuż ul. Chorzowskiej, trwają zaawansowane prace w budynku noclegowo-szkoleniowym oraz po dawnej maszynowni Bończyk, a dodatkowo rozpoczęto prace w budynku kotłowni.

W budynku kotłowni trwają obecnie roboty budowlane związane ze wzmocnieniem ścian, konstrukcji stalowej i fundamentów oraz prace mające na celu odbudowę części ścian, które uległy zniszczeniu w wyniku zawalenia komina w lipcu 2019 roku. W pozostałych częściach dawnej KWK Rozbark prowadzone są prace związane z termomodernizacją budynku noclegowo-szkoleniowego – wnętrze budynku zyskało już niemal swój ostateczny kształt, prowadzone są prace wykończeniowe, a w łazienkach realizowany jest tzw. biały montaż. Z kolei w budynku dawnej maszynowni Bończyk wykonywane są roboty budowlane związane z wykończeniem łazienek  i szatni. Wymienione zostały także okna, a sale do treningów zostały częściowo wykończone. W najbliższym czasie planowane jest malowanie wyremontowanych pomieszczeń. Warto dodać, że zrealizowano już prace remontowe na murze oporowym – skuto odpadający tynk, a także położono warstwę wyrównującą tynku, dzięki czemu mur został przygotowany do dalszych prac wykończeniowych.

Obecny etap budowy Centrum Sportów Wspinaczkowych i Siłowych w Bytomiu-Rozbarku dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach RPO-WSL na lata 2014-2020, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego. Projekt ten był rekomendowany przez władze miasta do wsparcia ze środków Unii Europejskiej.

To nie koniec planów związanych z tym terenem. Klub posiada już pełną dokumentacje na kolejne etapy rewitalizacji terenu. Tym razem zagospodarowane zostaną zewnętrzne strefy i odnowione elewacje budynków. Powstanie pierwsza w Polsce zewnętrzna ściana wspinaczkowa do uprawiania wspinaczki w formacie trójboju olimpijskiego. Będzie to ewenement nie tylko na skalę naszego kraju. Najbliższe tego typu obiekty są w Austrii i zachodnich Niemczech.

Tereny przyległe do budynków wzbogacą się dodatkowo w profesjonalne strefy do uprawiania Parkouru, Street-workoutu oraz powstanie strefa z przeszkodami spotykanymi w biegach terenowych (Runmageddon). Dla fanów biegania zostanie zbudowana stumetrowa, dwutorowa bieżnia. Udostępniona zostanie również strefa z przyrządami do ćwiczeń siłowych. Całość terenu zostanie oświetlona, powstaną ścieżki, ustawione zostaną ławki, kosze, nasadzone drzewa i krzewy.

Warto dodać, że Klub złożył kilka tygodni temu kolejne wnioski na kwotę 7,5 mln, z czego 5,2 mln zł to kwota dofinansowania Inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach RPO-WSL na lata 2014-2020, tym razem w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji.

O wcześniejszych pracach pisałem TUTAJ