Broniły księstwa opolskiego przed najazdem władców Bytomia

Strzelce Opolskie to jedno z najstarszych miast leżących w województwie opolskim. Pierwsze wzmianki pochodzą już z 1271 roku, a najprawdopodobniej w 1290 Władysław I opolski nadał Strzelcom prawa miejskie.

Miasto wielokrotnie w XIII wieku stawało się obszarem najazdów książąt piastowskich, między innymi w 1273 roku księstwo opolskie, do którego należały Strzelce Opolskie, zostało najechane przez Bolesława Wstydliwego. Z kolei w 1281 roku w wyniku podziału prowincji opolskiej na 4 księstwa – opolskie, raciborskie, cieszyńskie i bytomskie, w Strzelcach Opolskich utworzono kasztelanię, a do zadań kasztelana należało nie tylko ściąganie podatków, ale również obrona księstwa opolskiego przed najazdami władców Koźla, Toszka i Bytomia.

Broniły księstwa opolskiego przed najazdem władców Bytomia, fot. Tomasz Sanecki

Mimo że prawa miejskie nadał miastu Władysław I opolski, to rozbudowa Strzelec Opolskich nastąpiła jednak za czasów syna Władysława – Bolesława I opolskiego. Powstał wówczas zamek piastowski, którego początki sięgają około 1303 roku.

Warto również dodać, że za czasów Alberta, syna księcia Bolesława I miasto zyskało umocnienia. Strzelce Opolskie otoczone zostały murami obronnymi i dwoma bramami – opolską i krakowską. Do 1532 roku miasto pozostawało pod rządami Piastów, jednak wraz z wygaśnięciem tej linii Strzelce Opolskie przeszły pod panowanie austriackie, a w XVIII wieku – pruskie.

Oprócz Piastów właścicielami zamku byli Hohenzollernowie, którego przedstawiciel Jerzy brandenburski doprowadził zamek do upadku, a także Redernowie. To właśnie za rządów Jerzego von Rederna w latach 1562 – 1596 zaczęto odbudowywać zamek, któremu przywrócił częściowo dawny blask. Zamek został jednak doszczętnie zniszczony w 1945 roku przez wojska Armii Czerwonej. Dzisiaj jest nadal w ruinie, ale nowy właściciel rozpoczął jego rewitalizację, przywracając blask między innymi wieży zamkowej.

Warto podkreślić, że Strzelce Opolskie zaczęły się szczególnie rozbudowywać w XIX wieku, kiedy modernizowano drogę łączącą Wrocław z Opolem i Bytomiem przez Strzelce. W II połowie XIX wieku Strzelce Opolskie były dużym ośrodkiem przemysłu wapienniczego i maszynowego. W granicach Niemiec miasto pozostawało aż do 1945 roku.

W mieście głównie zajmowano się uprawą chmielu, potem winorośli, rzemiosłem, handlem. Fakt, że w mieście rozwinęła się uprawa chmielu i winorośli jest uwieńczone w herbie miasta. Najpierw w herbie była połowa orła i gałązka chmielu, którą w 1600 roku zamieniono na kiść winogron.

Dzisiaj Strzelce Opolskie to nie tylko miasto rolnicze, ale również z rozwiniętym przemysłem. Dobre położenie miasta na drodze nr 94 łączącej Kraków – Bytom – Opole – Wrocław, bliskość autostrady A-1 oraz dobra sieć kolejowa łącząca Strzelce Opolskie z Gliwicami i Opolem jest ogromnym atutem tej miejscowości.

Wśród zabytków, które warto zobaczyć w mieście są:
Ratusz i Rynek;
Baszta;
Ruiny Zamku piastowskiego;
Kościół św. Wawrzyńca;
Park miejski;
Masztalarnia obok ruin zamku.

Scroll to Top