Książka Jarosława Wojtczaka - Tytuł: „Bosworth 1485”

Nazywana przez wielu historyków ostatnią bitwą średniowiecza – bitwa pod Bosworth miała decydujące znaczenia dla losów XV-wiecznej Anglii. Śmierć króla Anglii Ryszarda III podczas bitwy, którą zdecydowanie wygrał pretendent do tronu angielskiego Henryk Tudor, nie tylko zakończyła wojnę Dwóch Róż prowadzoną od 1455 roku przez dwie gałęzie królewskie dynastii Plantagenetów: Lancasterów /herbem była Czerwona Róża/ a Yorkami /herbem była Biała Róża/, ale przede wszystkim doprowadziła do zmiany na angielskim tronie i dała początek nowej dynastii – Tudorom, którzy przez 118 lat rządzili Anglią.

Historię wojny Dwóch Róż i decydujące w niej starcia pod Bosworth z 22 sierpnia 1485 roku przedstawił w kolejnej publikacji z serii Historyczne Bitwy "Bellony" Jarosław Wojtczak. Autor wprowadzając czytelnika w wir wydarzeń na ziemi angielskiej skupił się na opisie sytuacji wewnętrznej w Anglii i Francji w okresie wojny stuletniej, zależności królów angielskich wobec Francji ze względu na posiadanie ziem na kontynencie, ale przede wszystkim prowadzonych przez obydwa kraje wojny, która z przerwami trwała 116 lat i zakończyła się zwycięstwem Francji. Wojtczak podsumowując ten okres w swojej publikacji zwraca uwagę, że wojna stuletnia zdyskredytowała dynastię Lancasterów oraz przyczyniła się do załamania psychicznego Henryka VI, co doprowadziło do krótkotrwałej, ale tragicznej w skutkach zmiany władzy w Anglii.

Zmiana władzy, o której wspomina autor na zakończenie rozdziału poświęconemu wojnie stuletniej, doprowadziła do krwawej wojny domowej w Anglii. Jej ostatnim etapem była właśnie bitwa pod  Bosworth. Wojtczak w kolejnych rozdziałach skupia się na opisie rodów Lancasterów i Yorków, przyczyn konfliktu obu rodów, w którym autor upatruje doznane poczucie krzywd i poniżenia Yorków ze strony panującej dynastii - Lancasterów, a także kolejnych etapach wojny, uwzględniając krwawe bitwy i zawirowania polityczne w Anglii. W tym miejscu Jarosław Wojtczak skupił się na sprawie tajemniczego zniknięcia bratanków Ryszarda III /synów Edwarda IV/, kwestii praw do sukcesji tronu dla Henryka Tudora, a także na dynastycznym impasie Ryszarda III, który po śmierci jedynego syna i żony rozpoczął intensywne starania o zapewnienie sobie następcy tronu.

W dwóch ostatnich rozdziałach „Ostatnia bitwa średniowiecza” oraz „Nowy król i jego rywale” autor opisuje ze szczegółami wyprawę Henryka Tudora z Francji do Anglii po królewską koronę, analizując siły obu walczących stron, stronników Henryka i Ryszarda III, ale przede wszystkim skupia się na opisie bitwy pod  Bosworth, przyczynach klęski i śmierci Ryszarda III na polu bitwy. Na co warto zwrócić uwagę to dokładny opis sytuacji po śmierci Ryszarda III. Wojtczak pokazuje jak potraktowano ciało zmarłego króla, uwidaczniając tym samym ogromną nienawiść jaka panowała wśród jego przeciwników. W ocenie Henryka Tudora autor publikacji jednoznacznie określa go jako króla, który nie tylko zakończył wojnę Lancasterów z Yorkami poprzez małżeństwo z Elżbietą York, ale przede wszystkim jako założyciela dynastii Tudorów, który musiał na początku swoich rządów zmagać się z wieloma wrogami wewnętrznym i zewnętrznymi, zwłaszcza Królestwem Francji.

Mimo przeciwności losu dla Anglii okres rządów Tudorów, co podkreśla Jarosław Wojtczak, był okresem w którym Anglia z mało znaczącego królestwa przerodziła się w mocarstwo europejskie, które potrafiło wpływać na wydarzenia rozgrywające się na kontynencie. Kończąc publikację autor podsumowuje dokonania Henryka Tudora na tronie Anglii, ale także posiłkując się opinią historyków ocenia znaczenie bitwy pod Bosworth, która nie tylko doprowadziła do zmiany na tronie, ale była wydarzeniem znamionującym początek nowego narodu.

Autor: Jarosław Wojtczak;
Tytuł: „Bosworth 1485”;
Wydawca: Wydawnictwo Bellona;
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2017;
Liczba stron: 235;
Cena: 17,12 zł;
Książkę można zakupić u WYDAWCY
Szczególnie Polecam!