Barkowski F. Robert – „Lechowe Pole”

Bitwa na Lechowym Polu należy do jednego z najważniejszych starć w X-wiecznej Europie. Rozegrana między 10 a 12 sierpnia 955 roku bitwa miała decydujący wpływ dla dalszej ekspansji Węgrów na tereny Europy Zachodniej. Temat bitwy podjął autor historycznych książek za zakresu średniowiecza – Robert Barkowski. W swojej najnowszej publikacji polski pisarz nie tylko skupił się na skrupulatnym przedstawieniu bitwy, ale także jej przyczyn, skutków oraz sytuacji politycznej  Węgrów i Niemiec w połowie X wieku.

Pracę Barkowski rozpoczął od przedstawienia tła wydarzeń, jakie rozegrały się w 955 roku na Lechowym Polu. Wyjaśnił nie tylko skąd Węgrzy przybyli do Europy, ale także jaki mieli stosunek do innych plemion i państw, które musiały przeciwstawić się ich ekspansji w środkowej i zachodniej Europie. Dalej autor prezentuje drugą stronę konfliktu, a więc państwo niemieckie, a w szczególności reformy militarne Henryka I Ptasznika.

Kolejne rozdziały to już wstęp do bitwy. Polski pisarz odniósł się do kwestii politycznych najazdów węgierskich na ziemie niemieckie, ale również w Italii. Wielokrotnie Węgrzy ingerowali w wewnętrzne sprawy tamtejszych państw, wspierali bardziej przychylnego sobie władcę, jak również szczególnie odcisnęli piętno w czasie wojen domowych w Niemczech. Niejednokrotnie wyprawy węgierskie miały charakter łupieżczy, co prowadziło wręcz do ogołocenia całych połaci ziemi nie tylko z cennych przedmiotów, ale także ludności, którą brano w niewolę.

W dalszej części pracy Barkowski przechodzi już do zaprezentowania tła bitwy na Lechowym Polu. Autor skupił się na kampanii węgierskiej poprzedzającą decydujące starcie, działania wojenne od lipca do sierpnia 955 roku i wreszcie oblężenie Augsburga. Kulminacyjnym momentem konfliktu była odsiecz króla Ottona I, który na czele rycerstwa niemieckiego wspomaganego przez Czechów rozbił w trzydniowej bitwie Węgrów. Polski pisarz nie tylko skupił się w opracowaniu na opisie pola bitwy, walczących sił, ale także panujących warunków pogodowych, dramatycznej ucieczki wojsk węgierskich oraz zemsty rycerstwa niemieckiego na jeńcach węgierskich za lata doznanych z ich strony porażek, gwałtów i grabieży.

W ocenie Roberta Barkowskiego bitwa przeszła do historii jako jedna z ważniejszych w dziejach Europy i to z wielu przyczyn. Zakończyła trwający ponad 50 lat okres węgierskich najazdów na Europę Zachodnią. Bitwa była wielkim triumfem Ottona Wielkiego, rozgromieniu uległa większa część wojsk węgierskich wraz z najważniejszymi wodzami. Zwycięski bój na Lechowym Polu z pewnością miał wpływ na fakt, że siedem lat później, w 962 roku Otton I został koronowany i namaszczony w Rzymie na cesarza. Z kolei dla Węgrów bitwa również stanowiła zwrot w ich dziejach. Z koczowniczego ludu przeszli na tryb osiadły, stając się jednym z państw chrześcijańskich, które odegrało kluczową rolę w Europie zwłaszcza w dobie ekspansji tureckiej.

Publikacja Roberta Barkowskiego „Lechowe Pole” to kolejna już pozycja książkowa polskiego autora książek historycznych z serii „Historyczne Bitwy”. Pisarz jest popularyzatorem historii i najważniejszych bitew, które w średniowieczu odegrały kluczową rolę w kształtowaniu się obrazu politycznego Europy. Praca opisująca zmagania na Lechowym Polu jest kolejnym tego przykładem.

Autor: Robert. F. Barkowski;
Tytuł: „Lechowe Pole 955”;
Wydawca: Wydawnictwo Bellona;
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2016;
Liczba stron: 189;
Cena: 22,40 zł;
Więcej tutaj

Szczególnie Polecam!!!

Fot. Otton I, źródło: Chronik der Sachsen und Thüringer, around 1530/1535, Weimar za Wikimedia Commons.