Stephan Hart - "Atlas Wojen Pancernych"

Kiedy po raz pierwszy Brytyjczycy użyli czołgów nad Sommą w 1916 roku oraz dokonali pierwszego w historii zmasowanego natarcia pod Cambrai w 1917 roku, było wiadomo, że czołgi zmienią bieg historii. Stało się tak już podczas II wojny światowej. Koncepcja Heinza Guderiana tzw. „Blitzkrieg”, czyli wojna błyskawiczna z wykorzystaniem czołgów jako siły dominującej podczas walk, doprowadziła Wehrmacht do największych sukcesów w Polsce, Francji i Rosji. Historię czołgów od 1916 rok aż do chwili obecnej zaprezentował we wspaniałym albumie dr Stephan Hart, brytyjski historyk wojskowości, którego album opatrzony mapami, zdjęciami oraz wykresami stanowi kompendium wiedzy na temat czołgów i pojazdów opancerzonych.

W publikacji brytyjski historyk opisuje nie tylko, w jaki sposób doszło do skonstruowania pierwszych czołgów i pojazdów pancernych, ale prezentuje przede wszystkim największe bitwy i kampanie wojenne, w których wojska pancerny odegrały decydującą rolę, niejednokrotnie przesądzając o losach wojny, co miało miejsce między innymi podczas największej bitwy pancernej II wojny światowej pod Kurskiem w 1943 roku. Autor prezentuje również uzbrojenie, w jakie wyposażone były czołgi i wojska pancerne, dowódców oraz taktykę sił pancernych. Stephan Hart przenosi nas na pola bitewne I i II wojny światowej, wojny domowej w Hiszpanii, wojny koreańskiej, arabsko-izraelskiej, Indochin i Wietnamu, a także do Zatoki Perskiej i Afganistanu. Poznamy przebieg bitew z udziałem wojsk pancernych pod Sommą w 1916 roku, Cambrai w 1917 roku, Chałchyn – Goł w 1939 roku, Stalingradem, Kurskiem, Ardenach czy operacje – Bagration, Market – Garden oraz zmagania wojsk pancernych w Afryce Północnej, Włoszech, Ukrainie czy podczas ostatnich dni III Rzeszy Niemieckiej.

Szczególną uwagę czytelnicy powinni zwrócić na załączone w albumie mapy. Ich dokładność, ale przede wszystkim staranność wykonania, umiejscowienie na nich głównych kierunków działań bojowych oraz rozmieszczenie poszczególnych jednostek, stanowi nie tylko atut publikacji  Stephana Harta, ale jest bardzo pomocne przy opisach kampanii wojskowych i bitew. Autor w swojej prac podejmuje również kwestię przyszłości i opłacalności wojsk pancernych. Hart stawia ważne pytania dotyczące kosztów budowy i rozbudowy czołgów, ich ulepszania, siły bojowej oraz dalszego znaczenia na polu walki. Jak zaznacza, stuletnia ewolucja czołgu spowodowała, że stał się on pojazdem, który może być dzisiaj wykorzystywany na wiele sposobów, jednak czy w XXI wieku jego rola będzie tak istotna, jak w ubiegłym wieku? Na to pytanie również stara się odpowiedzieć autor albumu.

Dla historyków wojskowości, ale również tych interesujących się największymi kampaniami wojennymi  i bitwami w XX wieku, album brytyjskiego historyka z pewnością będzie świetnym uzupełnieniem dotychczasowej wiedzy na temat udziału wojsk pancernych w najważniejszych konfliktach w Europie i na świecie.

Autor: Stephan Hart;
Tytuł: Atlas wojen pancernych;
Wydawca: Wydawnictwo Vesper;
Liczba stron:
Miejsce i rok wydania:
Cena: 54 zł;
Album można zakupić u Wydawcy

Wyjątkowo Polecam!!! Rewelacyjna publikacja!!!