Artykuły

Pokój w Karłowicach w 1699 roku

Pokój w Karłowicach w 1699 roku

Wraz ze śmiercią króla Jana III Sobieskiego w Europie toczyły się dwa konflikty. Na zachodzie monarchia...

czytaj całość
Saksonia – państwo dziedziczne króla polskiego Augusta II

Saksonia – państwo dziedziczne króla polskiego Augusta II

Księstwo Saksonii ukształtowało się w XVI wieku podczas wojen religijnych, za panowania księcia...

czytaj całość
Bezkrólewie po śmierci Jana III Sobieskiego

Bezkrólewie po śmierci Jana III Sobieskiego

Bezkrólewie bezpośrednio przed wyborem Fryderyka Augusta Wettyna na króla Rzeczpospolitej Obojga Narodów...

czytaj całość
Początek upadku Rzeczypospolitej Obojga Narodów – I Rozbiór w 1772 roku

Początek upadku Rzeczypospolitej Obojga Narodów – I Rozbiór w 1772 roku

Wybuch wojny turecko-rosyjskiej wprowadził sprawę polską na arenę międzynarodową. Wobec konfliktu...

czytaj całość
Upadek Bułgarii w 1018 roku

Upadek Bułgarii w 1018 roku

Rywalizacja o wpływy na Bałkanach Cesarstwa Bizantyjskiego i Bułgarii prowadzona przez ponad 100 lat...

czytaj całość
Upokarzająca klęska Rzeczpospolitej Obojga Narodów – traktat w Buczaczu z 18 października 1672 roku

Upokarzająca klęska Rzeczpospolitej Obojga Narodów – traktat w Buczaczu z 18 października 1672 roku

Polska będąca na krawędzi wojny domowej w 1672 roku stała się łatwym łupem dla zagrażającej jej...

czytaj całość
Defenestracja praska i wybuch wojny trzydziestoletniej w 1618 roku

Defenestracja praska i wybuch wojny trzydziestoletniej w 1618 roku

Łączące się konflikty wyznaniowe i narodowościowe w Czechach, napływ ludności z ziem niemieckich oraz...

czytaj całość
Turcja po Sulejmanie Wspaniałym – klęska pod Lepanto w 1571 roku

Turcja po Sulejmanie Wspaniałym – klęska pod Lepanto w 1571 roku

W chwili śmierci Sulejmana Imperium Osmańskie rozciągało się w trzech częściach świata – Europa...

czytaj całość
Węgry pod panowaniem Jana Hunyadyego i Macieja Korwina

Węgry pod panowaniem Jana Hunyadyego i Macieja Korwina

Po śmierci Macieja Korwina węgierscy możnowładcy zamiast walczyć ze sobą doszli jednogłośnie do...

czytaj całość