Archeolodzy z Muzeum Górnośląskiego znowu kopią

Bytomscy archeolodzy prowadzą prace archeologiczne przy kościele św. Ducha przy ul. Krakowskiej w Bytomiu, które mają potrwać do końca marca. Okazją do przeprowadzenia badań archeologicznych jest remont kościoła związany m.in. z wykonaniem izolacji fundamentów zewnętrznych obiektu sakralnego.
 
Zaplanowaliśmy dwa wykopy sondażowe o wymiarach 3 na 1,5 metra, które będą przylegać do ściany świątyni od strony północno-zachodniej i północno-wschodniej – mówi Jarosław Święcicki, kierujący badaniami przy kościele pw. św. Ducha. Celem prowadzonych badań będzie archeologiczne rozpoznanie najbliższego sąsiedztwa kościoła. W miejscach wykopów spodziewamy się odkryć groby – dodaje Jarosław Święcicki, archeolog z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

Pierwsze znaleziska na wykopaliskach zostały już odkryte. Znaleziono czaszkę, co tylko potwierdza teorię badaczy, że w tym miejscu dawniej znajdował się przykościelny cmentarz.
 
Warto podkreślić, że bytomscy naukowcy opierają się na badaniach Teresy Kosmali z 1998 roku. Odkryto wówczas w kościele kilka grobów datowanych na XIV wiek, związanych z cmentarzem zespołu klasztorno-szpitalnego Kongregacji Bożogrobców z Miechowa. W jego skład wchodziła drewniana kaplica oraz dwa budynki szpitalne: infirmeria dla chorych i dom dla ubogich, tzw. domus pauperum.
 
Remonty kościołów są doskonałą okazją do przeprowadzenia badań archeologicznych. Podobna sytuacja miała miejsce w kościele pw. św. Małgorzaty w 2018 roku, kiedy przeprowadziliśmy bardzo szczegółowe badania, podczas których odkryliśmy groby dziecięce, prawdopodobnie z XVIII-XIX wieku, a w nich okucia trumien i krzyżyki, a także unikatowe znaleziska jak: srebrną obrączkę oraz ołowiane oczko będące częścią pierścionka prawdopodobnie z XIV-XVI wieku – mówi Beata Badura, archeolog z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

Warto dodać, że w pracach archeologicznych Jarosławowi Święcickiemu i Beacie Badurze pomaga również pasjonat historii Andrzej Habraszka.

Prace archeologiczne przy kościele pw. św. Ducha przy ul. Krakowskiej są możliwe dzięki realizowanemu projektowi inwestycyjnego pn. „Prace remontowe przy kościele filialnym p.w. Ducha Św. w Bytomiu”. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, a realizowane jest przez parafię Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bytomiu.
 
W ramach projektu, który ma się zakończyć w 2020 roku pomalowana zostanie elewacja i wnętrze kościoła, wykonana będzie izolacja zewnętrzna – odwodnienie, jak również oczyszczony zostanie portal oraz wyremontowana będzie nawierzchnia przed kościołem.
 
Całkowity koszt tej inwestycji to prawie 365 tys. zł, z czego 307 tys. zł to dofinansowanie z funduszy europejskich /ponad 270 tys. zł/ oraz budżetu państwa /prawie 37 tys. zł/.