Anna Jagiellonka. Zmierzch Jagiellonów - recenzja

Autorka  zbeletryzowanych biografii poświęconych najwybitniejszym kobietom, które odegrały znaczącą rolę w swoich krajach, tym razem przypomniała czytelnikom historię kobiety, córki Zygmunta I Starego i Bony Sforzy, siostry króla polskiego Zygmunta II Augusta, która mimo swojej woli stała się jedną z najważniejszych postaci w końcu XVI wieku w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Tą osobą jest oczywiście Anna Jagiellonka - ostatni król z dynastii Jagiellonów na tronie Polski, a jej biografia to już trzecia książka po „Bonie” i „Barbarze Radziwiłłównie” Magdaleny Niedźwiedzkiej, która opisuje kobiety w dobie zmierzchu dynastii Jagiellonów w Polsce.

Jej historia początkowo nie zwiastowała, że będzie odgrywać tak ważną rolę w naszym państwie. Po przejęciu samodzielnych rządów w 1548 roku przez brata Zygmunta II Augusta, konflikt syna z matką Boną Sforzą doprowadził w końcu do wyjazdu Bony do Bari we Włoszech. Anna Jagiellonka pozostawiona w Polsce na łasce brata nie miała widoków na wyjście za mąż. Wszystko zmieniło się jednak po śmierci króla w 1572 roku, kiedy Anna Jagiellonka stała się czołową osobistością w kraju.

Infantka, jak nazywano Annę Jagiellonkę, została wciągnięta w wir najważniejszych wydarzeń w państwie, które w swojej książce opisuje Magdalena Niedźwiedzka. Autorka ukazuje nam bogobojną Jagiellonkę, spokojną, stroniącą od polityki, która nagle ma zostać żoną wybranego w drodze elekcji króla polskiego Henryka Walezego. Niestety młody król nie był skory do małżeństwa z o wiele starszą kobietą, a wkrótce uciekł do Francji, gdzie objął rządy po zmarłym bracie. Ta sytuacja, jaki opisuje Magdalena Niedźwiedzka szczególnie dotknęła dorosłą już i świadomą swojej pozycji kobietę, która z jednej strony stała się kartą przetargową w negocjacjach z kolejnymi pretendentami do korony polskiej, zaś z drugiej obiektem drwin. Anna Jagiellonka, co opisuje autorka książki, chciała zaznać prawdziwej miłości, jednak z drugiej strony obawiała się, czy będzie mogła dać tą miłość swojemu mężowi. Dlatego też w biografii Anny Jagiellonki autorka przybliża jej rozterki, gdy Anna ma zostać żoną księcia Siedmiogrodu Stefana Batorego, pisząc:

„Nie śpi po nocach, oblewa się zimnym potem i czuje słabość, ponieważ wprawdzie pragnie męża jak niczego na świecie, lęka się jednak, że w roli szanownej małżonki poniesie sromotną klęskę albo, co gorsze, w ogóle do ślubu nie dojdzie”

Kiedy już jednak dochodzi do ślubu między małżonkami od początku iskrzy, oboje są sobie obojętni, samotni, a Anna Jagiellonka zdaje sobie sprawę, że nie może dać mu syna i boi się, że została wykorzystana przez Batorego wyłącznie do zdobycia tronu...

Warto dodać, że oprócz głównych bohaterów książki – Anny Jagiellonki, Henryka Walezego i Stefana Batorego, autorka przybliża również takie postacie jak Jan Zamoyski czy ród Zborowskich, wśród których dominowali w Rzeczypospolitej Obojga Narodów Samuel i Piotr. Szczególnie jednak wybija się w książce postać Jana Zamojskiego, który był głównym orędownikiem wyboru Anny Jagiellonki na króla Polski i jej małżeństwa z księciem Siedmiogrodu Stefanem Batorym. Co ważne w publikacji Magdaleny Niedźwiedzkiej, autorka ukazując burzliwe losy Rzeczypospolitej w czasie pierwszych dwóch wolnych elekcji, oddaje w szczegółach wszystkie wydarzenia, jakie miały wówczas miejsce, a więc nie tylko targi o polską koronę, sytuację szlachty i magnatów, którzy dążyli do zaspokojenia swoich interesów, ale również całą otoczkę związaną z walką i wyborem króla, a jednocześnie męża dla Anny Jagiellonki.

Dla historyków, ale również czytelników interesujących się dziejami Polski za czasów Jagiellonów oraz pierwszych wolnych elekcji książka Magdaleny Niedźwiedzkiej z pewnością ich nie zawiedzie.

Magdalena Niedźwiedzka - autorka zbeletryzowanych biografii "Królewska heretyczka" i "Maria Skłodowska-Curie" oraz cyklu "Opowieści z angielskiego dworu". Łączy pracę na uczelni technicznej z pisaniem powieści. W wolnych chwilach maluje obrazy olejne.

Autor: Magdalena Niedźwiedzka;
Tytuł: „Anna Jagiellonka. Zmierzch Jagiellonów”;
Wydawca: Wydawnictwo Prószyński i S-ka;
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2019;
Liczba stron: 399;
Cena: 29,60 zł
Książkę można kupić w Wydawnictwie Prószyński i S-ka