Jerzy Besala - Alkoholowe Dzieje Polski. Czasy rozbiorów...

To druga część publikacji wybitnego polskiego historyka Jerzego Besali, autora takich bestsellerów jak biografie Stefana Batorego, Bony Sforzy i Zygmunta Starego oraz Stanisława Żółkiewskiego. Tym razem polski historyk kontynuując pierwszą część książki skupił się na okresie rozbiorów i powstań śląskich, pokazując jednak, że wraz z rozwojem cywilizacyjnym odchodziło już do lamusa staropolskie biesiadowanie, a mocne trunki coraz częściej zastępowane były wytwornymi winami oraz szampanami. Oczywiście wódka i inne mocne alkohole nie odeszły całkowicie w niepamięć, wciąż były popularne nie tylko na wsiach i w małych miasteczkach, ale z pewnością fakt, że w dobrym towarzystwie nie wypadało już pić wódki, było w naszym kraju wielką zmianą obyczajów.

Swoją książkę polski historyk podzielił na osiem rozdziałów, rozpoczynając publikację od okresu pierwszy lat rozbiorów i epoki napoleońskiej, a kończąc na drugiej połowie XIX wieku – rozdziałem „Czasy pary i elektryczności”. W każdej z części Besala analizuje jaki wpływ miał alkohol na życie naszych rodaków, w jaki sposób wyrabiano alkohol, jakie pełnił funkcję oraz, które z trunków były w modzie wśród różnych warstw społecznych naszego narodu w XIX stuleciu. Autor, podobnie jak w części I - „Alkoholowe dzieje Polski. Czasy Piastów i Rzeczpospolitej Szlacheckiej” zauważa problemy społeczne spowodowane nadużywaniem alkoholu, w tym chorobę alkoholową.

Zagłębiając się w książkę Jerzego Besali szczególnie interesujące są opisy dotyczące polskiej armii. Autor ukazując ją na przestrzeni całego XIX wieku, uwzględniając wojny napoleońskie, powstanie listopadowe oraz powstanie styczniowe nie tylko oddaje ducha wydarzeń, które miały wybić nasz kraj na niepodległość, ale pokazuje czytelnikowi, jakie znaczenie odgrywał w niej alkohol, jak wyglądały uczty dla oficerów i zwykłych żołnierzy oraz że ucztowano mimo poniesionych porażek. Przykładem pokazanym przez Besalę jest uczta po przegranej w bitwie pod Ostrołęką w maju 1831 z wojskami rosyjskimi, która przesądziła o losach powstania. Autor opisując ją nie pokazuje nam jednak pijaństwa spowodowanego poniesioną klęską, ale uwidacznia czytelnikowi fakt, że uczty wydawano na cześć żołnierzy, którzy swoją odwagą i męstwem na polu walki, przyczyniali się do chwały polskiego oręża.

Jerzy Besala na każdej stronie swojej publikacji rzuca ciekawostkami, które wspaniale oddają ducha tamtych czasów. Przykładem doskonałym jest tutaj kwestia Krakowa w latach 1815 – 1830, uznawanego za tzw. „szczęśliwy zakątek”, gdzie dobrobyt tego miasta zapewniał wszelkiego rodzaju towary, a zwłaszcza alkohole i mimo że za „szmugiel” groziła konfiskata, kara pieniężna i wcielenie do wojska! nie brakowało chętnych do tego rodzaju zajęcia.

Ciekawym zjawiskiem opisanym przez polskiego historyka jest porównanie okresu wielkiego skoku cywilizacyjnego w drugiej połowie XIX wieku z wciąż istniejącymi „zabobonami” chłopów, którzy nie dowierzali wynalazkom takim jak maszyna parowa, jak również zmiana mentalności polskiego społeczeństwa dla którego nie liczyła się już ilość jadła i trunków, jak w niegdyś, ale jakość! Warto dodać, że Besala oprócz wielu ciekawostek opisuje również barwnie nowe wzorce, mody i trunki w polskim społeczeństwie XIX wieku, sposoby picia i motywy spożywania alkoholu oraz zwyczaje picia trunków na spotkaniach czy przyjęciach, a wszystkie zagadnienia poruszone przez polskiego historyka są dokładnie wyjaśnione i poparte źródłami. Dzięki temu publikację czyta się bardzo dobrze i z lekkim uśmiechem na twarzy, a informacji i ciekawostek zawartych w pracy nie znajdziemy w żadnym podręczniku dostępnym na rynku wydawniczym!

Jerzy Besala - ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w dziejach Polski szlacheckiej i jest autorem kilkudziesięciu książek. Opublikował m.in. biografię Stanisław Żółkiewski (1988), trzytomowe dzieło Małżeństwa królewskie: Piastowie, Jagiellonowie, Władcy elekcyjni (2006-2007), Stefan Batory (2010), Zygmunt Stary i Bona Sforza (2012) oraz m.in. popularne Tajemnicze dzieje Polski.

Autor: Jerzy Besala;
Tytuł: „Alkoholowe Dzieje Polski. Czasy rozbiorów i powstań”;
Wydawca: Wydawnictwo Zysk i S-ka;
Miejsce i rok wydania: Poznań 2017;
Liczba stron: 799;
Cena:
Książkę można zakupić u WYDAWCY

Szczególnie Polecam! Świetna publikacja!!!