648 lat temu zmarł ostatni Piast na tronie polskim

5 listopada 1370 roku zmarł w Krakowie ostatni władca z rodu Piastów na tronie polskim - Kazimierz III Wielki.

Rządził Polską od 1333 roku powiększając jej terytorium ponad dwukrotnie, rozwiązał problemy związane z Zakonem Krzyżackim zawierając w 1343 roku traktat w Kaliszu, na mocy którego Polska odzyskała ziemię dobrzyńską i Kujawy, zaś Pomorze Gdańskie Państwo Krzyżackie otrzymało jako tzw. wieczystą jałmużnę, jak również zażegnał konflikt z Janem Luksemburskim, z którym w 1335 roku zawarł układ, dzięki któremu za 20 tysięcy kop groszy praskich król Czech zrzekł się swoich pretensji do tronu polskiego.

Kazimierz Wielki dzięki prowadzonej aktywnie dyplomacji wzmocnił swoją pozycję i zdobył szacunek na arenie międzynarodowej, zwłaszcza wobec cesarstwa i papiestwa.

Z kolei w polityce wewnętrznej przeprowadził reformę monetarną, zmodernizował wojsko, lokował nowe miasta i wsie, słynął z budowy zamków obronnych i strażnic, które dzisiaj możemy oglądać między innymi na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej, jak również dokonał zmian w prawie, usprawnił system podatkowy oraz wspierał sztukę, kulturę i naukę.

Umierając w Krakowie 5 listopada 1370 roku pozostawił silny kraj, powiększony ponad dwukrotnie, mający szacunek na arenie międzynarodowej, jednak bez prawowitego potomka, który mógłby objąć po nim rządy w Królestwie Polskim.

Fotografia: Portret Kazimierza III Wielkiego według Marcello Bacciarelliego - zbiory Zamku Królewskiego w Warszawie.

Mapa: Polska za czasów Kazimierza III (aut. Poznaniak,opublikowano na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0.), za Wikimedia Commons.

Wskazówki bibliograficzne:

Czapliński Marek, Kaszuba Elżbieta, Wąs Gabriela, Żerelik Rościsław, Historia Śląska, Wrocław 2002.

Galas Alicja, Galas Artur, Dzieje Śląska w datach, Wrocław 2001.

Historia Śląska od najdawniejszych czasów do roku 1400, pod red. Stanisława Kutrzeby, Kraków 1933.

Jasienica Piotr, Polska Piastów, Warszawa 1986.

Kaczmarczyk Zdzisław, Kazimierz Wielki 1333 – 1370, Warszawa 1948

Kłoczowski Jerzy, Historia Polski od czasów najdawniejszych do końca XV wieku, Lublin 2000.

Kurtyka Jerzy, Odrodzone królestwo. Monarchia Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego w świetle nowszych badań, Kraków 2001.

Lenard Stanisław Bogusław, Wywiał Ireneusz, Historia Polski w Datach, Warszawa 2000.

Popiołek Kazimierz, Historia Śląska od pradziejów do 1945 roku, Katowice 1972.

Szczur Stanisław, Historia Polski – Średniowiecze, Kraków 2002.

Wyrozumski Jerzy, Kzimierz Wielki, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1986.

Zientara Benedykt, Historia Powszechna Średniowiecza, wyd. 8, Warszawa 2002.