648 lat temu Ludwik Węgierski został koronowany na króla Polski

Śmierć Kazimierza Wielkiego w 1370 roku - ostatniego Piasta na tronie Polski, który nie pozostawił po sobie męskiego potomka mającego prawo do korony polskiej - oznaczała, że wypełnione zostaną postanowienie przywileju budzińskiego z 24 stycznia 1355 roku. Zgodnie z jego postanowieniami  Ludwik Andegaweński – król Węgier – za zatwierdzenie prawa do korony polskiej, potwierdził wszystkie dotychczasowe przywileje możnowładztwa w Polsce. To otworzyło mu drogę do korony polskiej, którą przejął 17 listopada 1370 roku w Krakowie, gdzie odbyła się jego koronacja.

Warto dodać, że Ludwik Węgierski był synem Elżbiety Łokietkówny – córki króla Polski Władysława Łokietka i siostry Kazimierza Wielkiego. Z kolei  córką Ludwika była Jadwiga, która po jego śmierci została koronowana na króla Polski.

Zdjęcie: Ludwik Węgierski, król Węgier i Polski, za Wikimedia Commons.