133 lata temu urodził się Kazimierz Sosnkowski

Był Naczelnym Wodzem Armii Polskiej na Zachodzie od 8 lipca 1943 roku do 30 września 1944 roku, wicepremierem i ministrem stanu, Komendantem Związku Walki Zbrojnej, uczestnikiem wojny polsko – bolszewickiej i kampanii wrześniowej. 133 lata temu, 19 listopada 1885 roku urodził się jeden z najbardziej zasłużony dla polskiej armii żołnierzy – Kazimierz Sosnkowski.

Sosnkowski był twórcą Związku Walki Czynnej, współzałożycielem Związku Strzeleckiego, w armii polskiej po wypuszczeniu go razem z Józefem Piłsudskim mianowany do stopnia generała brygady był dowódcą Okręgu Generalnego Warszawa, zaś później wiceministrem spraw wojskowych.

Kiedy w 1920 roku został awansowany do  stopnia generała dywizji objął 25 maja 1920 roku dowództwo nad Armią Rezerwową, w składzie której był 1 Pułk Strzelców Bytomskich. Dowodząc Armią Rezerwową Sosnkowski odniósł wiele zwycięstw na Froncie Północno – Wschodnim wojny polsko – bolszewickiej. Funkcję dowódcy Armii Rezerwowej pełnił do 10 sierpnia 1920 roku, po czym objął tekę ministra spraw wojskowych i został członkiem Rady Obrony Państwa.

Kazimierz Sosnkowski wziął również udział w kampanii wrześniowej w 1939 roku, za czasów rządu gen. Władysława Sikorskiego był wicepremierem, przewodniczącym  Komitetu Ministrów dla Spraw Kraju, zaś po tragicznej śmierci premiera Sikorskiego objął funkcję  Naczelnego Wodza. Po dymisji w dniu 30 września 1944 wyjechał w listopadzie 1944 roku do Kanady i osiedlił się w Arundel pod Montrealem, gdzie zmarł 11 października 1969 roku.

W 1992 roku prochy gen. Kazimierza Sosnkowskiego sprowadzono do Warszawy i pochowano w podziemiach archikatedry św. Jana.

Zdjęcie: Kazimierz Sosnkowski, Narodowe Archiwum Cyfrowe /Sygn. 1-W-502-1/ - Polish National Digital Archive, za Wikimedia Commons.