11 listopada – Święto Niepodległości

Dzisiaj, 11 listopada obchodzimy 99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Choć ta data związana jest z wydarzeniami I wojny światowej, czyli rozejmem w Compiegne pod Paryżem, dzień ten uznawany jest w naszym kraju za Narodowe Święto Niepodległości.

Zakończenie trwającego od 1914 roku konfliktu /układ rozejmowy, kończący I wojnę światową zawarto 11 listopada 1918 roku w wagonie kolejowym w lesie w Compiegne pod Paryżem - podpisali go przedstawiciele Ententy i Cesarstwa Niemieckiego/ umożliwiło nam nie tylko odzyskanie niepodległości, ale w dniu 11 listopada przekazano również władzę na wojskiem Józefowi Piłsudskiemu, co miało symboliczne znaczenie dla odradzającego się państwa polskiego po 123 latach niewoli.

Pięć dni po zakończeniu I wojny światowej, 16 listopada Józef Piłsudski wystosował do prezydenta Stanów Zjednoczonych oraz rządów: brytyjskiego, francuskiego, włoskiego, japońskiego i niemieckiego oraz do rządów wszystkich państw wojujących i neutralnych telegram, w którym poinformował o istnieniu Państwa Polskiego, odrodzonego z woli narodu i opartego na podstawach demokratycznych. Z kolei 18 listopada 1918 roku powołano pierwszy rząd II Rzeczpospolitej, a na jego czele stanął Jędrzej Moraczewski. Był to widoczny symbol i znak odradzającej się państwowości polskiej.

Dla powstającej, niepodległej i suwerennej Polski był to jednak dopiero początek długiej walki o jej utrzymanie. O tym czy odradzająca się Rzeczpospolita utrzyma niepodległość miała przesądzić wojna polsko-bolszewicka w latach 1919 – 1921. Nie wolno jednak zapominać o powstaniu wielkopolskim 1918-1919 oraz trzech powstaniach śląskich 1919-1920-1921, dzięki którym Wielkopolska i część Górnego Śląska zostały przyłączone do Polski.