102 lata temu zmarł cesarz Austrii, król Węgier

Był jednym z najdłużej panujących władców pochodzących z linii Habsburgów. Urodził się w 1830 roku. W wieku osiemnastu lat, w 1848 roku został cesarzem Austrii, z kolei w 1867 roku w wyniku powstania dualistycznej Monarchii Austro – Węgierskiej stał się Cesarzem Austrii i Apostolskim Królem Węgier. Był władcą, który zapewnił swojemu państwu prawie pół wieku pokoju, przekształcił Wiedeń w stolicę kulturalną Europy, a swoim długim i stabilnym panowaniem zjednał sobie poddanych. Mowa o Franciszku Józefowie I. 21 listopada obchodzimy 102. rocznicę jego śmierci. Zmarł 21 listopada 1916 roku w pałacu Schönbrunn koło Wiednia.

W czasie swojego długiego panowania przeżył Wiosnę Ludów, przegrał wojnę z Prusami w 1866 roku, przekształcił swój kraj w monarchię dualistyczną Austro – Węgry w 1867 roku, ale również był jednym z władców, który swoją polityką doprowadził do wybuchu I wojny światowej w 1914 roku.

Ciekawostką jest fakt, że kiedy zmarł Franciszek Józef I, w Krakowie - będącym jednym z ważniejszych miast Galicji i Austro – Węgier - wiadomość o śmierci władcy spowodowała przygnębienie zwykłych mieszkańców. Na budynkach gminnych, rządowych, ale również na domach prywatnych wywieszano żałobne flagi, będące wyrazem tęsknoty za Najjaśniejszym Panem – Cesarzem Austrii, Królem Węgier.

Zdjęcie: Franciszek Józef I, źródło: Oberösterreichischen Landesmuseums, Linz, za Wikimedia Commons.